Wat is de betekenis van Leen en pachtwet?

1996
2021-04-17
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Leen en pachtwet

Een Amerikaanse wet (Lend Lease-Act) die president F.D. Roosevelt vanaf maart 1941 de bevoegdheid gaf door verkoop, ruil, uitlening, verhuur of op andere wijze oorlogsmaterieel ter beschikking te stellen aan landen die met Duitsland in oorlog waren. De Verenigde Staten beoogden met de leen- en pachtwet de geallieerden te steunen zonder rechtstreeks...

Lees verder