Wat is de betekenis van Leem?

2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

leem

leem - zelfstandig naamwoord 1. geelbruine grondsoort, die op klei lijkt ♢ die primitieve mensen maakten huisjes van leem Zelfstandig naamwoord: leem de leem

Lees verder
2017
2021-01-20
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Leem

Leem is een grondsoort met een samenstelling van <25% lutum (deeltjes <2 μm), >75% silt (deeltjes 2-63 μm) en <50% zand (deeltjes 63 μm-2 mm); NEN 5104.

1990
2021-01-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

leem

leem - Een zachte, gemakkelijke bewerkbare grondsoort die zand, slib en klei bevat.

1981
2021-01-20
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Leem

aarde die zich onderscheidt door een hoog kiezelzuurgehalte met van ouds beproefde geneeskrachtige werking. Veel gebruikt in de natuurgeneeskunde. Men moet echter altijd diep uitgegraven leem en nooit akkerleem gebruiken. Inwendig wordt ze als Heilerde, uitwendig als poeder, pleisters, suspensies in water gebruikt voor wikkels, omslagen en baden. M...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

leem

o., grondsoort die ijzerverbindingen bevat en geelbruin van kleur is. (e) De term leem wordt in de bodemkunde gebruikt voor drie begrippen: een korrelgrootteklasse (leemfractie), een grondsoort of zwaarteklasse (leem) en als grond of bodem (leemgrond). 1. Korrelgrootteklasse.De leemfractie (lössfractie) bestaat uit minerale deeltjes met een b...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Leem

I. LEEM o., kleiachtige, in vochtige toestand plastische grondsoort, met een zandgehalte groter dan 20% : met poedervormige en andere stoffen vermengd wordt leem tot klei ; hutten van leem opgetrokken ; — als grondstof in de pottebakkerij; (fig.) wij zijn leem, wij zijn van stof; — (Zuidn.) leem zoeken, nutteloos we...

Lees verder
1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Leem

door zand en ijzerverbindingen verontreinigde klei, geelachtig of bruin gekleurd, gebruikt voor de fabricage van tegels en bakstenen. Bij hoge temperatuur gebrand levert L. klinkers.

1937
2021-01-20
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Leem

Leem is alluviale klei, die van de gewone diluviale klei verschilt, door het vele fijne zand, dat er in voorkomt. Dat zand maakt het leem vormbaar en geschikt voor vormzand in ijzergieterijen. Door het zandgehalte krimpt leem ook weinig bij droging. Op zich zelf is leem onvruchtbaar, al houdt het ook water beter vast dan zand en al bevat het wat ka...

Lees verder
1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Leem

Kleiachtige, in vochtigen toestand plastische grondsoort, bruin, rood-grijs of wit van kleur, met een zandgehalte grooter dan 20%. Dit zand bestaat uit zeer fijne kwartskorrels. In l. met meer dan 50% zand (zware leem) nadert de chemische samenstelling die van zand. Door het wisselend gehalte van l. aan kali, kalk en humus is de vruchtbaarheid van...

Lees verder
1928
2021-01-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Leem

is de naam van een grondsoort, die veel met klei overeenkomt. Leem bevat echter meer zand, vooral kwartszand, meer ijzeraarde en nog enige andere stoffen, die het van klei onderscheiden. Deze grondsoort is meer kneedbaar en vormbaar dan leem.Daar leem bijna alle eigenschappen van klei heeft, is het verschil niet scherp te omschrijven, te meer, daar...

Lees verder
1916
2021-01-20
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Leem

Een taaie grondsoort bestaande uit kiezelzuur, aluminium, zand, koolzuur en calcium.

1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Leem

Leem, - zie KLEI.

1900
2021-01-20
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

leem

Kleiachtig materiaal dat iets grover en zanderiger is dan klei en doorgaans geler is door een hoger ijzergehalte. Het ligt nog op de plaats waar het na het vermalen van gesteente door gletsjers en rivieren is afgezet. In het bouwbedrijf werd leem gebruikt voor het bestrijken van wanden, schoorsteenboezems, plafonds e.d., als bekleding van vlechtwer...

Lees verder
1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Leem

Het begrip leem heeft 2 verschillende betekenissen: 1. leem - Leem o. een minder plastische kleisoort, met meer zand en ijzeroxyde, maar minder kalk dan onze rivierklei; — (fig.) wij zijn leem, wij zijn van stof; — (Zuidn.) leem zoeken, nutteloos werk doen. . 2. leem - Leem v. (lemen), (gew.) houtachtig deeltje van den vlas- of henne...

Lees verder
1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Leem

Leem is eene algemeen verspreide soort van aarde en, met het oog op haar zamenstel, niet zoozeer eene eigenaardige scheikundige verbinding als een mengsel van kiezelzuur aluminium met veranderlijke hoeveelheden kwartszand, kalk en ijzeroxyde. Zij bezit eene grijze, geelachtige, bruingele, bruine en zelden eene helder witte kleur; zij is niet hard e...

Lees verder