Wat is de betekenis van Leda?

2017
2021-09-17
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Leda

Leda - Echtgenote van Tyndareos, koning van Sparta. Zij werd door Zeus veranderd in een zwaan. Daarop werd zij moeder van de Dioskouroi, Castor en Pollux, en van Helena en Klytaimnestra.

2017
2021-09-17
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Leda

Leda was de echtgenote van de koning van Sparta, Tyndareos. Het echtpaar bracht vier kinderen groot als hun eigen kinderen: Helena, Klytaim-nestra en de twee Dioskouren, Kastor en Polydeukes. Over de verwekking en geboorte van deze kinderen doen echter verschillende verhalen de ronde. De oudste traditie wil dat althans Helena in werkelijkheid een d...

Lees verder
1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Leda

in de Griekse mythologie echtgenote van Tyndareos, vorst van Sparta; zij was de moeder van Klytaimnestra, Helena en Polydeukes (→Dioskouren). De laatste twee gelden meestal als kinderen van Zeus die Leda in de gedaante van een zwaan zou hebben bezocht.

1961
2021-09-17
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

LEDA

Dochter van Thestius, gemalin van de Spartaanse vorst Tyndareus. Zeus beminde haar om haar bijzondere schoonheid en benaderde haar in de gedaante van een zwaan. Zij bracht toen twee eieren ter wereld: uit het ene kwamen de Dioscuren te voorschijn, uit het andere Clytaemnestra en Helena.ICONOGRAFIE Leda met de zwaan was in de oudheid en ook in later...

Lees verder
1950
2021-09-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Leda

dochter van Thestius, gemalin van Tynda'reüs, door Zeus om haar buitengewone schoonheid bemind. Hij bezocht haar in de gedaante van een zwaan en zij. werd bij hem moeder van Castor, Pollux en He'lena ; bij Tyndareüs van Clytemnestra (dit wordt echter ook anders verhaald).

1949
2021-09-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Leda

(Gr. myth.), de vrouw van Tyndareus en moeder van Clytemnestra. Zij werd door Zeus, die zich in een zwaan veranderd had, bemind en werd bij hem moeder van Helena (van Troje), Castor en Pollux.

1933
2021-09-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Leda

geliefde v. Zeus, die haar bezocht i/d gedaante v/e zwaan; moeder v. Helena.

Lees verder
1933
2021-09-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Leda

(Gr. myth .), gemalin van Tyndareus. Bij Zeus, die haar in de gedaante van een zwaan bezocht, was zij de moeder van Castor en Pollux, Clytaemnestra en Helena. L. is dikwijls in de kunst voorgesteld (o.a. door een beeld van Michelangelo).

1916
2021-09-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Leda

Leda - de 38ste planetoide, in 1856 door Chacornac ontdekt. Bereikt gemiddeld de grootte 11.

1910
2021-09-17
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Leda

Leda - Λήδα, dochter van Thestius, gemalin van Tyndareos. Zeus beminde haar om hare buitengewone schoonheid, in de gedaante van een zwaan wist hij zich toegang tot haar te verschaffen, en zij bracht twee eieren ter wereld; uit het eene daarvan kwam Helena, uit het andere de Dioscuren te voorschijn. V.a. baarde zij tegelijk Helena...

Lees verder
1870
2021-09-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Leda

Leda, de gemalin van den Spartaanschen koning Tyndareus, volgens sommigen de dochter van Thestius, koning van Aetolië, en van Laophonte of Leucippe, volgens anderen van Glaucus en Pantheidyia, werd door Zeus (Jupiter), die een begeerig oog op haar geslagen had, in eene zwaan, volgens anderen in eene gans herschapen. Zij is dan ook in die gedaante n...

Lees verder