Wat is de betekenis van lazarusklep?

2020
2021-07-24
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

lazarusklep

(19e eeuw) (inf.) mond. In de 19de eeuw gebruikte men de uitdrukking 'zijn mond gaat als een lazarusklep': zijn mond staat nooit stil. • Zijn mond gaat als een Lazarusklep , zijn mond staat nooit stil. (Noord en Zuid. Volume 20. 1897) • Onze landdame kon haar lazarusklep niet houden. (F.A. Stoett: Nederlandsche speekwoorden en gezegden....

Lees verder
1997
2021-07-24
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Lazarusklep

Een klepper waarmee voorheen de melaatsen hun komst kenbaar moesten maken. In tal van uitdrukkingen leeft de ‘klep’ nog voort: ‘zijn mond gaat als een lazarusklep’: zijn mond staat geen ogenblik stil; ‘lig niet te kleppen’: zeur niet zo. Ook het woord kliek, een groep onsympathieke lieden, komt van het Franse cla...

Lees verder