Wat is de betekenis van LAZARISTEN?

2024-04-16
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Lazaristen

leden van de Congregatie der Missie (Congrega’tio Missio’nis, afgekort C.M.), een congregatie van wereldpriesters, in 1625 door den H. Vincentius a Paulo gesticht, met het doel volksmissies te organiseeren op het platteland, de opleiding van toekomstige priesters te verzorgen en voor de heidenmissie. Aldus genoemd naar het moederhuis St...

2024-04-16
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Lazaristen

leden van een geestelijke orde door St. Vincentius a Paulo gesticht.

2024-04-16
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

LAZARISTEN

heten de leden van de Congregatie der Missie (C.M.), welke door de H. Vincentius a Paulo in 1625 werd gesticht. Zij worden zo genoemd, omdat zij in 1632 de priorij St. Lazare te Parijs als moederhuis overnamen. Zij vormen een genootschap met gemeenschappelijk leven zonder geloften. Plun doel is: het geven van volksmissies op het platteland, de opl...

2024-04-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Lazaristen

officieel Congregatie der Missie (C.M.), congr. van seculiere priesters in 1625 door Vincentius à Paulo gesticht met het doel: binnen- en buitenlandse missie, opleiding van priesters. Naam ontleend aan het eerste moederhuis St. Lazare te Parijs. In Ned. 6-tal huizen, in België 3.

2024-04-16
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Lazaristen

in. mv. priesters voor missiewerk en ziekenverpleging behorende tot een congregatie, die haar moederhuis, Saint Lazaire, te Parijs heeft.

2024-04-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LAZARISTEN

aldus genoemd naar het eerste moederhuis Saint-Lazare te Parijs, zijn leden van een missiecongregatie, in 1625 gesticht door de H. Vincentius a Paulo en na de Franse Revolutie als het ware hersticht door de Superior Generalis Etienne. Officieel heet het instituut Congregatio Missionis, waarom zij achter hun naam de initialen C.M. zetten. Zij...

2024-04-16
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Lazaristen

m. mv. (leden van de congregatie, door den H.-Vincentius a Paulo gesticht, genoemd naar het moederhuis St.-Lazaire te Parijs: ziekenverplegers en missionarissen).

2024-04-16
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Lazaristen

1625 d/d H. Vincentius a Paulo gestichte congregatie v. ziekenverpleging.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Lazaristen

Leden van de Congregatie der Missie (officieel: Congregatio Missionis, afgekort C.M.), gesticht door den H. Vincentius a Paulo (1625) en goedgekeurd door Urbanus VIII (1633); namen te Parijs in 1632 als moederhuis over de priorij St. Lazare (vanwaar de naam Lazaristen), oud-leprozenhuis (thans: Prison de Saint Lazare, gevangenis voor vrouwen: Faubo...