Wat is de betekenis van LAZARISTEN?

1955
2022-10-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Lazaristen

leden van een geestelijke orde door St. Vincentius a Paulo gesticht.

1955
2022-10-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

LAZARISTEN

heten de leden van de Congregatie der Missie (C.M.), welke door de H. Vincentius a Paulo in 1625 werd gesticht. Zij worden zo genoemd, omdat zij in 1632 de priorij St. Lazare te Parijs als moederhuis overnamen. Zij vormen een genootschap met gemeenschappelijk leven zonder geloften. Plun doel is: het geven van volksmissies op het platteland, de opl...

Lees verder
1949
2022-10-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Lazaristen

officieel Congregatie der Missie (C.M.), congr. van seculiere priesters in 1625 door Vincentius à Paulo gesticht met het doel: binnen- en buitenlandse missie, opleiding van priesters. Naam ontleend aan het eerste moederhuis St. Lazare te Parijs. In Ned. 6-tal huizen, in België 3.

Lees verder
1948
2022-10-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Lazaristen

in. mv. priesters voor missiewerk en ziekenverpleging behorende tot een congregatie, die haar moederhuis, Saint Lazaire, te Parijs heeft.

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Lazaristen

m. mv. (leden van de congregatie, door den H.-Vincentius a Paulo gesticht, genoemd naar het moederhuis St.-Lazaire te Parijs: ziekenverplegers en missionarissen).

1933
2022-10-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Lazaristen

1625 d/d H. Vincentius a Paulo gestichte congregatie v. ziekenverpleging.

1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lazaristen

Leden van de Congregatie der Missie (officieel: Congregatio Missionis, afgekort C.M.), gesticht door den H. Vincentius a Paulo (1625) en goedgekeurd door Urbanus VIII (1633); namen te Parijs in 1632 als moederhuis over de priorij St. Lazare (vanwaar de naam Lazaristen), oud-leprozenhuis (thans: Prison de Saint Lazare, gevangenis voor vrouwen: Faubo...

Lees verder
1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

lazaristen

(laza'ristən) mv. (enk. lazarist) [St. Lazarus, patroon van het vroegere melaatsenhuis, thans moederhuis te Parijs] kongregatie door de H. Vincentius a Paulo 1625 te Parijs gesticht voor inlandse en buitenlandse missiën. Aantal leden ± 5000. Huizen in Ned. (6), VI. (2), Wal. (1). Missiën in Belgisch-Kongo en Oost-Indië.

Lees verder
1914
2022-10-02
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

lazaristen

lazaristen - m. mv., leden eener geestelijke orde door St. Vincentius à Paulo gesticht.

1869
2022-10-02
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Lazaristen

of Priesters der Missie, leden eener congregatie, in 1625 te Parijs gesticht door Vincentius van Paula (uit de Lazarus-orde), hebben tot werkkring het verplegen van zieken, hel onderwijzen van de jeugd, het verbreiden van het Christendom en het verzorgen van de zielen der geloovigen.