Wat is de betekenis van Law?

2024-02-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

law

(2002) (< Eng.) (straattaal) gek; grappig; tof; vervelend. •Law, tof, vervelend. (Jan Berns m.m.v. Jolanda van den Braak: Taal in stad en land. Amsterdams. 2002) • ‘Hij werd helemaal law (gek).’ (Leonie Cornips: Het Surinaams-Nederlands in Nederland. 2005) • Vooral door het gebruik van de vele 'vreemde' woorden heeft...

2024-02-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

law

1. wet; recht; justitie; bedenktijd; vóórsprong; canon law, kerkrecht; constitutional law, staatsrecht; customary law, gewoonterecht; law of nations, volkenrecht; be at law, in proces liggen; go to law, de weg van rechten inslaan; procederen; have the law of one, in rechten vervolgen; lay down the law, de wet stellen; study law, in de...

2024-02-21
Geneeskundig woordenboek (EN-NL)

dr. mr. W. Schuurmans Stekhoven (1949)

law

wet; all or none law, alles of niets wet; Ambard’s law, wet van Ambard; Arndt Schulz law, wet van Arndt en Schulz; Avogadro’s law, wet van Avogadro; biogenetic law, biogenetische grondwet; Iaw of gravitation, wet van de zwaartekracht; Mendel's law, mendelian law, wetten van Mendel.

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Law

1) J. (1671/1729), Eng. financier, gaf in Engeland en vooral Frankrijk papiergeld uit; 1720 failleerde zijn Banque d’Escompte, waardoor Frankrijk's financiën ontwricht werden; 2) A, Bonar (1858/1923), Eng.staatsman, herhaaldeiijk minister, 1922 premier,

Wil je toegang tot alle 8 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Law

(lɔ:) (John) Schots financier, 0 1671 te Edinburg, stichtte, aangezet door Filips van Orléans (regent voor Lodewijk XV) 1716 een bank te Parijs en 1717 de Mississippi-kompagnie die tot een staatsbankroet leidde, ✝ 1729 te Venetië.

2024-02-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Law

John Law, een Frans bankier van Schotse afkomst, leefde van 1671 tot 1729. Onder de regering van Lodewijk XIV verkeerde Frankrijk in een zeer slechte financiële positie. De vele oorlogen, het minder goede bestuur en het verkwistende Hof brachten het land aan den rand van den afgrond. De staatsschuld werd groter en groter, terwijl de welvaart s...

2024-02-21
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Law

vr. Eng., wet.

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Law

Law (Jean), bekend door zijne financiéle ondernemingen gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XV in Frankrijk, aanschouwde het levenslicht te Edinburgh in Schotland in 1671. Zijn vader, een vermogend goudsmid en bankier, kocht het landgoed Lauriston, waarnaar zijne nakomelingen zich noemden. Law legde in zijne jeugd zich met ijver toe op de wisk...