Wat is de betekenis van laven?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

laven

laven - Werkwoord 1. (ov) het lessen van iemands dorst Nu we gelaafd en gevoed zijn, willen we nog een dutje. laven - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord laaf

Lees verder
1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

laven

(laafde, heeft gelaafd), (overg.) 1. verkwikken, m.n. met drank: een zieke gelaafd en gespijsd; zich aan, zich verkwikken, zijn dorst stillen met; met vocht verkwikken; 2. (leerlooierij) de te looien huid door zuren doen opzwellen; 3. (fig.) sterken, troosten: een opwekkend woord laafde zijn bedrukte ziel.

Lees verder
1952
2022-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Laven

v., laevje.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Laven

I. (laafde, heeft gelaafd), 1. verkwikken, inz. met drank: een zieke laven; gelaafd en gespijsd; zich laven aan, zich verkwikken, zijn dorst stillen met; — (van planten en al wat droog en dor is) met vocht verkwikken; — (Barg.) dronken maken. 2. (leerl.) de te looien huid door zuren doen opzwellen. 3. (fig.) sterken, troos...

Lees verder
1949
2022-11-30
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

laven

dronken maken.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

laven

laafde, h. gelaafd (verkwikken inz. van dorstigen): de dorstigen laven; zich laven aan.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

laven

('la:vən) (laafde, heeft gelaafd) I. [msch. Lat. lavare, wassen] 1. verkwikken, inz. door het bevochtigen der lippen : zich aan een bron -; de dorstige -. 2. sterken, troosten : iemands bedrukte ziel -. II. met een schepnet de zeevis uit het net scheppen.

Lees verder
1911
2022-11-30
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Laven

= wasschen, verfrisschen, verkwikken, misschien van ’t Lat. lavare — wasschen (Fr. laver), waarvan ook lavendel komt, daar men dit geurig plantje in pas gewasschen linnen legde.

1898
2022-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Laven

Het begrip laven heeft 2 verschillende betekenissen: 1. laven - Laven (laafde, heeft gelaafd), verkwikken, inz. door het brengen van eenig vocht op de lippen, door het nuttigen van den een of anderen drank een zieke laven; gelaafd en gespijsd; zich laven; (planten) met vocht verkwikken; — (fig.) ondersteunen, helpen, bijstaan; troosten: dat...

Lees verder
1864
2022-11-30
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Laven

Laven, bw. gel. (ik laafde, heb gelaafd), verkwikken (inz. door het brengen van eenig vocht op de lippen); (fig.) ondersteunen, helpen, bijstaan.