Wat is de betekenis van Latini?

2023-12-06
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Latini

Latini - Een van de twee hoofdstammen van de Italici. Zij vestigden zich in de vlakte ten zuiden van de Tiber en in de Albaanse Bergen. De belangrijkste steden waren Rome, Ostia, Lavi- nium, Antium, Tarracina, Alba Lon- ga, Tusculum, Tibur, Lanuvium enz. Zeer vroeg sloten deze steden een ste- denbond. De leiding had Alba Longa, daarna Lavinium en R...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Latini

(la'ti:ni) (Brunetto) Italiaans dichter, 0 omstr. 1212 te Florence, ✝ 1294; vriend van Dante.


Direct alle 5 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Latini

in de oudheid bewoners van Latium, die ca.600 v.C. aan de Etruriërs onderworpen waren, maar na ca.500 v.C. hun zelfstandigheid herwonnen, zich in een bond verenigden en in 493 v.C. een verbond met Rome sloten (foedus Cassianum) tegen de opdringende Volsci en Aequi. Hoewel de Latini meer en meer de leiding aan Rome moesten afstaan, behielden zi...

2023-12-06
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Latīni

Latīni - inwoners van Latium (z. a.).

2023-12-06
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Latini

de Latijnen, bewoners van Lalium.

Gerelateerde zoekopdrachten