Wat is de betekenis van Latinae feriae?

2024-04-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Latinae feriae

Latinae feriae, - een reeds in overouden tijd door de Latijnsche volken ter eere van Juppiter Latiaris op den tegenover Alba Longa gelegen Albaanschen berg gevierd feest, dat een grootere beteekenis kreeg, toen Rome aan het hoofd van den Latijnschen bond gekomen was. Het feest had in het begin van het jaar op een door het bondsbestuur, later door d...

2024-04-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Latinae feriae

een reeds in overouden tijd door de latijnsche volken ter eere van Jupiter Latiaris op den tegenover Alba Longa gelegen Albaanschen berg gevierd feest, dat onder de Tarquinii een grooter beteekenis kreeg, toen Rome aan het hoofd van den latijnschen bond gekomen was en Jupiter Latiaris tot beschermgod van dien bond verheven werd. Het feest had in he...