Wat is de betekenis van Latijnse letterkunde na de val van Rome?

1947
2022-12-01
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Latijnse letterkunde na de val van Rome

De middeleeuwse Lat. letterkunde laat zich verdelen in vier tijdperken. Het eerste loopt ongeveer van de dood van St Augustinus tot het optreden van Karel de Grote. De voornaamste vertegenwoordigers zijn de dichterlijke briefschrijver Paulinus van Nola (gest. 431), de zanger der martelaarsgeschiedenissen Aurelius Prudentius Clemens ui...

Lees verder