Wat is de betekenis van Lateraal?

2022
2023-01-30
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink

Lateraal

Naar opzij of aan een zijde.

2020
2023-01-30
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Lateraal

Aan de zijkant, weg van het midden, zijwaarts, aan de buitenkant Het tegengestelde van lateraal is mediaal, in het midden. Alle dieren behorend tot de Bilateria hebben twee laterale zijden, namelijk het lichaam kan door een mediaal vlak in tweeën gedeeld worden zodanig dat elk van de helften het spiegelbeeld is van de andere helft. Gekoppeld a...

Lees verder
2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lateraal

lateraal - Bijvoeglijk naamwoord 1. (anatomie) aan de zijkant (buitenkant) 2. (taalkunde) (van klanken) waarvan bij de vorming de lucht langs beide zijden van de tong passeert Woordherkomst afgeleid van het Franse lateral of het Latijnse 'latus' (zijde, kant) met het achtervoegsel -aal

Lees verder
2013
2023-01-30
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Lateraal

Met lateraal wordt de zijkant van iets bedoeld. Het is een term die afgeleid is van het Latijnse lateralis wat zoveel betekent als: 'de zijkant betreffend.' Vooral in de medische wereld en in de scheepvaart wordt het woord nog gebruikt. In de medische context is lateraal vaak een aanduiding binnen de anatomie. Het beschrijven van de organen en lic...

Lees verder
2007
2023-01-30
logopedie

Logopedisch Lexicon

Lateraal

(bn.), naar opzij; bi~, beiderzijds; uni~, enkelzijds.

2004
2023-01-30
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

lateraal

- laterale pas, breedtepas.

1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Lateraal

[Lat. lateralis, van latus, lateris = zijde] I zn klank gevormd doordat de lucht aan weerszijde van de tong stroomt (de l-klank); II bn zijdelings, van de zijkant, in de zijlinie; - kanaal, kanaal evenwijdig aan een rivier waar deze onbevaarbaar is; laterale verwanten, verwanten in de zijlini...

Lees verder
1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Lateraal

ter zijde gelegen

1991
2023-01-30
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Lateraal

Lateraal = ter zijde, zijdelings. In de organisatieleer spreekt men van laterale communicatie en laterale realties', communicatie respectievelijk verbindingen tussen personen en organen op hetzelfde hiërarchische niveau van het bedrijf. In dit opzicht is de term lateraal vaak synoniem met horizontaal. Laterale relaties duiden op horizontale communi...

Lees verder
1990
2023-01-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

lateraal

lateraal - Beschrijft dingen die zich terzijde van een ander ding of de kijker bevinden, terzijde van een ander ding of de kijker gericht zijn of van de zijde van een ander ding of de kijker komen.

1974
2023-01-30
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

lateraal

(L., lateris = zijde), op de zijde betrekking hebbend; tot de zijde behorend of in de richting van de zijde liggend.

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lateraal

[Fr.], bn., ter zijde, zijdelings gelegen: lateraal kanaal, evenwijdig met een rivier, b.v. het Juliana Kanaal; lateraalstelsel, systeem, afvoerstelsel waarbij de riolen in hoofdzaak onderling evenwijdig zijn gericht; laterale verwanten, verwanten in de zijlinie; laterale erfgenamen, erfgenamen in de zijlinie; laterale zintuigen, zijlijnzintuigen;...

Lees verder
1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Lateraal

ter zijde, zijdelings; laterale verwanten : verwanten in de zijlinie.

1954
2023-01-30
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Lateraal

tot een zijkant of tot één lichaamshelft behorend; contra-lateraal of hetero-lateraal is tot de andere zijde behorend (gekruist); homo-lateraal is tot dezelfde zijde behorend.

1954
2023-01-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Lateraal

Onder l. verstaat men naar de linker- of rechter-buitenzijde van het staande dier gekeerd of gericht. Vb.: het schouderblad ligt bij onze huisdieren l. van de ribben.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Lateraal

(<Fr.), bn., ter zijde, zijdelings gelegen: lateraal kanaal, evenwijdig met een rivier, b.v. het Julianakanaal; laterale verwanten, verwanten in de zijlinie; laterale erfgenamen, erfgenamen in de zijlinie.

1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

lateraal

ter zijde, zijdelings; in de zijlinie.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lateraal

bn. (Fr. [Lat. lateralis v. latus = zijde]: [van] ter zijde): een lateraal kanaal, evenwijdig met een rivier; fig. laterale erfgenamen, in de zijlinie.

1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

lateraal

(latə'ra:l) bn. (...rale) en bw. [Fr. < Lat. lotus, lateris, zijde] zijdelings, ter zijde (gelegen) : een kanaal loopt evenwijdig met de rivier ; ...rale erfgenamen, verwanten, in de zijlinie.

1929
2023-01-30
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Lateraal

wat zijdelings gelegen is.