Wat is de betekenis van Lateraal?

2024-07-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-13
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

lateraal

"lateraal" is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar bewegingen, posities of concepten die zich voornamelijk in een zijwaartse richting bevinden of plaatsvinden. In de medische context kan "lateraal" bijvoorbeeld verwijzen naar de zijkant van het lichaam. De termen "mediaal" en "lateraal" worden gebruikt...

2024-07-13
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Lateraal

Naar opzij of aan een zijde.

2024-07-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lateraal

lateraal - Bijvoeglijk naamwoord 1. (anatomie) aan de zijkant (buitenkant) 2. (taalkunde) (van klanken) waarvan bij de vorming de lucht langs beide zijden van de tong passeert Woordherkomst afgeleid van het Franse lateral of het Latijnse 'latus' (zijde, kant) met het achtervoegsel -aal

2024-07-13
Encyclopedie van de evolutiebiologie

Prof. Nico M. van Straalen (2019)

Lateraal

Aan de zijkant, weg van het midden, zijwaarts, aan de buitenkant Het tegengestelde van lateraal is mediaal, in het midden. Alle dieren behorend tot de Bilateria hebben twee laterale zijden, namelijk het lichaam kan door een mediaal vlak in tweeën gedeeld worden zodanig dat elk van de helften het spiegelbeeld is van de andere helft. Gekoppeld a...

2024-07-13
Nick Felix

Nick Felix (2014)

Lateraal

Met lateraal wordt de zijkant van iets bedoeld. Het is een term die afgeleid is van het Latijnse lateralis wat zoveel betekent als: 'de zijkant betreffend.' Vooral in de medische wereld en in de scheepvaart wordt het woord nog gebruikt. In de medische context is lateraal vaak een aanduiding binnen de anatomie. Het beschrijven van de organen en lic...

2024-07-13
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Lateraal

(bn.), naar opzij; bi~, beiderzijds; uni~, enkelzijds.

2024-07-13
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

lateraal

- laterale pas, breedtepas.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-13
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Lateraal

[Lat. lateralis, van latus, lateris = zijde] I zn klank gevormd doordat de lucht aan weerszijde van de tong stroomt (de l-klank); II bn zijdelings, van de zijkant, in de zijlinie; - kanaal, kanaal evenwijdig aan een rivier waar deze onbevaarbaar is; laterale verwanten, verwanten in de zijlini...