Synoniemen van Laten

2019-11-22

Laten

Laten is een koersnotering die betekent dat tegen die koers geen transacties konden worden gedaan. Het aanbod is groter dan de vraag.

2019-11-22

laten

laten - Aanduiding die met de letter l achter een koers staat. Dit betekent dat er meer verkopers dan kopers in een bepaald effect waren en er geen notering tot stand kon komen. Zie ook bieden.

2019-11-22

Laten

Laten (liet, heeft gelaten), maken dat iets in den toestand blijft, waarin het is: de deur open laten: iem. met rust, met vrede, ongemoeid laten; visch laat den mensch zooals hij is, voedt hem niet (vroegere volkswijsheid); men moet de wereld laten zooals zij is; — iem. in de pekel laten, in verlegenheid; — laat de dooden rusten; — het er bij laten, het er bij laten zitten, met iets ophouden, het opgeven, (ook) het niet gerechtelijk vervolgen; — iets blauwblauw laten, er niet van spreken...

2019-11-22

laten

laten - Werkwoord 1. (auxl) maakt een causatief uit een ergatief werkwoord: veroorzaken dat het gebeurt Hij liet zijn auto repareren. 2. (auxl) maakt een causatief uit een ergatief werkwoord: toestaan dat iets gebeurt Hij liet de boter smelten. 3. (ov) het niet doen Laat dat! 4. (ov) er niets aan veranderen Het...

2019-11-22

Laten

Laten - gezegd wanneer er aanbod is, maar geen vraag. Bijv. no laten (aangeboden tegen no, maar niet verkocht).

2019-11-22

laten

laten - onregelmatig werkwoord uitspraak: la-ten 1. veroorzaken dat het gebeurt ♢ je laat me schrikken 1. kunt u ons laten weten wat het besluit is [kunt u ons dat meedelen?] 2. het niet doen ♢ laat dat! 1. laat maar

  • 2019-11-22

    Laten

    Term, welke in een beursnoteering aangeeft, dat bij den genoteerden koers er wel gegadigden voor verkoop, doch geen gegadigden voor koop waren (tegenstelling: ➝ bieden).