Wat is de betekenis van Langzaam (zachtjes of zoetjes) aan, dan breekt de lijn niet?

1925
2022-08-09
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Langzaam (zachtjes of zoetjes) aan, dan breekt de lijn niet

Dit gezegde bezigt men tot iemand, die al te haastig te werk gaat en daardoor de zaak zou kunnen bederven. Oorspronkelijk gezegd door den schipper tot den jager om te voorkomen, ‘dat de lijn, waarmede schuit en paard verbonden zijn, door te felle aanstrenging breeke’ (Van Eijk I, 100). Zie Sewel, 746: Staagjes aan zo breekt de lyn niet,...

Lees verder