Wat is de betekenis van Lange-Ruige-Weide?

1933
2021-09-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lange-Ruige-Weide

Gem. in de prov. Z. Holland, ten O. van Gouda. Omvat de buurt Driebrugge. Opp. 1034 ha; ruim 700 inw., bijna allen Prot. Laagveen voor veeteelt in gebruik. Eenige industrie door beton- en timmerfabriek.

Lees verder
1916
2021-09-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Lange-Ruige-Weide

Lange-Ruige-Weide - gem. in Z.-Holl., tusschen Oudewater en Bodegraven, groot 1039 H.A., bijna alles laagveen, met 650 inw., die hoofdzakelijk van veeteelt en zuivelbereiding leven. De gem. bevat de polders Lange Weide, Ruige Weide en Kortenhoven; het hoofddorp is de buurt Driebruggen.