Wat is de betekenis van Landelijk parket?

2024-02-23
Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (2018)

Landelijk parket

Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde criminaliteit .