Wat is de betekenis van Landelijk Noord?

2024-02-23
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Landelijk Noord

Landelijk Noord beslaat een uitgestrekt, maar dunbevolkt poldergebied ten noorden van de bebouwde kom van stadsdeel Amsterdam-Noord, dat overgaat in het poldergebied van de gemeente Waterland. De vier dorpskernen, Holysloot*, Ransdorp*, Zunderdorp* en Durgerdam*, en de her en der verspreid staande boerderijen tellen maar enkele duizenden bewoners....