Wat is de betekenis van Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)?

2016
2020-10-31
Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) bevat het beleid voor het afvalbeheer in Nederland. Het LAP bestaat uit drie delen: een algemeen beleidskader, een reeks sectorplannen voor de verschillende afvalstromen en verwijdering wijzen en capaciteitsplannen voor verbranden en storten. Het LAP is bedoeld voor alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer va...

Lees verder