Wat is de betekenis van Land?

2024-06-16
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

land

land - Zelfstandignaamwoord 1. gedeelte van het aardoppervlak dat boven water uitsteekt We moeten op land geen windmolens meer plaatsen, maar uitsluitend investeren in zeewindparken. De kikker leeft zowel op het land als in het water. 2. dat de...

2024-06-16
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Land

Het land van belofte, het beloofde land, Israël; (fig.) het ideale land dat in het vooruitzicht wordt gesteld. Het land dat God aan Abraham toezegde is Kanaän: ‘Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn’ (Genesis 17:8, NBV). De enige plaats waar de verbin...

2024-06-16
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

land

land - zelfstandig naamwoord 1. wat niet door water bedekt is ♢ we stappen uit de boot, we gaan aan land 1. er is met Barend geen land te bezeilen [er is niets met hem te beginnen] ...

2024-06-16
Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Marc De Coster (2017)

Land

Land - het land hebben: slecht gehumeurd zijn. Nu reeds lang tot de algemene spreektaal doorgedrongen, maar in feite sloeg het op de zeeman die zich op het land niet thuis voelde en terug naar zee verlangde. Aan iemand het land hebben: iemand niet kunnen lijden. Zoals een zeeman niet van het land houdt. Land zien: gezegd wanneer de etensbak bijna...

2024-06-16
Bas van Setten

Journalist, Filmmaker & amateur Fotograaf

Land

Een land is een gebied, afgebakend door middel van grenzen, waar een zelfstandige regering de scepter zwaait. Vaak heeft een land ook een eigen vlag, een volkslied, een grondwet, een eigen cultuur, een economie en een ambtenarenapparaat en soms heeft een land een eigen taal, een eigen munteenheid en burgerrechten die verdedigd worden door een recht...

2024-06-16
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Land

1. - van de eeuwig zingende bossen, cliché waarmee journalisten wel eens Noorwegen plegen aan te duiden. Zinspeelt op de titel van een roman van de Noorse schrijver Trygve Gulbrans- sen (1894 -1962), Og bakom synger skogene (En eeuwig zingen de bossen), een erg populaire familiesaga die in 1959 werd verfilmd door de Oostenrijker Paul May. Maar het...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-16
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

land

Hoeveelheid land die op aarde voorkomt, is 13,5 X 109 ha. Hiervan wordt ruim 10% (1,4 X 109 ha) gebruikt voor het telen van voedsel en industriegewassen, bijna 20% (2,6 X 109 ha) is in gebruik als grasland, 30% (4 X 109 ha) is bosgrond en 40% wordt voor de landbouw niet gebruikt.