Wat is de betekenis van Land?

2019
2022-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

land

land - Zelfstandignaamwoord 1. gedeelte van het aardoppervlak dat boven water uitsteekt We moeten op land geen windmolens meer plaatsen, maar uitsluitend investeren in zeewindparken. De kikker leeft zowel op het land als in het water. 2. dat de...

Lees verder
2018
2022-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

land

land - zelfstandig naamwoord 1. wat niet door water bedekt is ♢ we stappen uit de boot, we gaan aan land 1. er is met Barend geen land te bezeilen [er is niets met hem te beginnen] ...

Lees verder
2017
2022-01-21
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Land

Land - het land hebben: slecht gehumeurd zijn. Nu reeds lang tot de algemene spreektaal doorgedrongen, maar in feite sloeg het op de zeeman die zich op het land niet thuis voelde en terug naar zee verlangde. Aan iemand het land hebben: iemand niet kunnen lijden. Zoals een zeeman niet van het land houdt. Land zien: gezegd wanneer de etensbak bijna...

Lees verder
2016
2022-01-21
Bas van Setten

Journalist, Filmmaker & amateur Fotograaf

Land

Een land is een gebied, afgebakend door middel van grenzen, waar een zelfstandige regering de scepter zwaait. Vaak heeft een land ook een eigen vlag, een volkslied, een grondwet, een eigen cultuur, een economie en een ambtenarenapparaat en soms heeft een land een eigen taal, een eigen munteenheid en burgerrechten die verdedigd worden door een recht...

Lees verder
2000
2022-01-21
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Land

Het land van belofte, het beloofde land, Israël; (fig.) het ideale land dat in het vooruitzicht wordt gesteld. Het land dat God aan Abraham toezegde is Kanaän: ‘Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn’ (Genesis 17:8, NBV). De enige plaats waar de verbin...

Lees verder
1998
2022-01-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Land

1. - van de eeuwig zingende bossen, cliché waarmee journalisten wel eens Noorwegen plegen aan te duiden. Zinspeelt op de titel van een roman van de Noorse schrijver Trygve Gulbrans- sen (1894 -1962), Og bakom synger skogene (En eeuwig zingen de bossen), een erg populaire familiesaga die in 1959 werd verfilmd door de Oostenrijker Paul May. Maar het...

Lees verder
1974
2022-01-21
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

land

Hoeveelheid land die op aarde voorkomt, is 13,5 X 109 ha. Hiervan wordt ruim 10% (1,4 X 109 ha) gebruikt voor het telen van voedsel en industriegewassen, bijna 20% (2,6 X 109 ha) is in gebruik als grasland, 30% (4 X 109 ha) is bosgrond en 40% wordt voor de landbouw niet gebruikt.

1973
2022-01-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

land

o. (-en), 1. gedeelte van de aarde dat boven water uitsteekt, vaste bodem: te water en te land; dieren die in het water en op het land leven; het vaste land; goederen over vervoeren; land!, uitroep van de uitkijk aan boord; soms zoveel als wal, oever, kust: van steken, onder zeil gaan, (fig.) met iets beginnen, b.v. met een speech; aan land komen,...

Lees verder
1958
2022-01-21
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

LAND

(in Latijnse bronnen: districtus). In de M.E. een rechtsdistrict met hoogste jurisdictie. Na splitsing van sommige sedert 1200 heten ze ald deel (antiquus districtus), in tegenstelling tot de nieuwe delen, de latere grietenijen. Het land had een gerecht, mena landis warf of hagera warf (tegenover de lagere, latere deelswarf). zie Werf.Westergo kend...

Lees verder
1952
2022-01-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Land

s.n., lân (it), plur. linnen lânnen; op het —, hetin, it lân út, yn, it fjild út, yn; een stuk — in lape groun; — van zeer slechte kwaliteit, fûgel-, ljurkelân (it); slecht af gewaterd —, wetterwynsk lân; op...

Lees verder
1950
2022-01-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Land

o. (-en;, 1. gedeelte der aarde dat boven -water uitsteekt, vaste bodem: te water en te land; dieren die in het water en op het land leven ; het vaste land, in tegenstelling met eilanden; goederen over land vervoeren;een land aandoen, op een zeereis, in het voorbijvaren er even vertoeven; — land! ui...

Lees verder
1937
2022-01-21
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

land

o. landen (1 het niet met water overdekte gedeelte der aarde; 2 grond ten opzichte van de bebouwing: bouwland, akker, weiland; 3 het platteland; 4 door geografische, politieke enz. verhoudingen een geheel vormend deel deraardoppervlakte: rijk, staat; 5 vaderland; 6 de bewoners v. e. staat of land): 1. de oppervlakte der aarde bestaat uit land en wa...

Lees verder
1933
2022-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Land

Ieder land heeft de regeering, die het verdient. Aldus graaf Joseph de Maistre (1754-1821) als Sardinisch gezant in S. Petersburg over nieuwe wetten van keizer Alexander I (Lettres et opuscules 1, 215, Parijs 1851); hiermee zijn vrees te kermen gevend, dat een wet nutteloos kan zijn voor een volk, „dat die niet waard is en daar niet voor is g...

Lees verder
1916
2022-01-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Land

Land - (Jan Pieter Nicolaas), Nederl. wijsgeer, orientalist en muziekhistoricus (1834—97), studeerde te Leiden, promoveerde daar in de theologie, was eerst Alg. Secretaris van het Ned. Bijbelgenootschap, daarna hoogl. aan het Amsterdamsche Athenaeum in de filosofie en Oostersche talen, en werd in 1872 geroepen tot het hoogleeraarsambt in de wijsbeg...

Lees verder
1898
2022-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Land

o. gedeelte der aarde, dat boven water uitsteekt, vaste bodem te water en te land; dieren die in het water en op het land leven; het vaste land, in tegenstelling met eilanden; goederen over land vervoeren; — een land aandoen, op eene zeereis, in het voorbijvaren er even vertoeven; — soms bijna zooveel als wal, oever, kust: van land (va...

Lees verder
1898
2022-01-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Land

zie Akker.

1870
2022-01-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Land

Land noemt men uit een aardrijkskundig oogpunt alle deelen van de oppervlakte der aarde, welke zich boven den spiegel der zee verheffen. Die deelen vormen geenszins, zooals de zee, een zamenhangend geheel, maar zijn door haar in 3 deelen gesplitst, die wederom in werelddeelen zijn afgedeeld, alsmede in een ontelbaar aantal eilanden. De strook lands...

Lees verder