Wat is de betekenis van lam?

2020
2021-12-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

lam

Het begrip lam heeft 9 verschillende betekenissen: 1) jong van schapen. jong, nog onvolwassen schaap; jong van schapen. 2) jong van geiten. jonge, nog onvolwassen geit; jong van geiten. 3) zachtaardig persoon. iemand die gedwee ondergaat wat anderen met hem doen; iemand die geen agressie vertoont; zachtaardig persoon. 4)...

Lees verder
2020
2021-12-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Lam

Verkorting van Germaanse namen met land- 'land' (zie -land-), waarvan het tweede lid met b- begon, bijvoorbeeld Lambrecht uit Landbrecht, vergelijk Stark 125: Lampe = Land-bert. Zie Lambert.

2020
2021-12-07
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

lam

1) (1967) (inf.) dronken. Vanuit de oudere betekenis 'gebrekkig, krachteloos, slap', hier dus ten gevolge van drank. Vaak met een toevoeging, bv. 'als een plank' of 'als een Maleier'. Kneiterlam: stomdronken. Zie ook: kacheltjelam*. • Hij leek half lam, en de chauffeur was al lang blij zo van 'm af te komen. (Harry Boting: Nog meer jatmous. 19...

Lees verder
2019
2021-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lam

lam - Zelfstandignaamwoord 1. (dierkunde), (zoogdieren) jong van het schaap 2. (dierkunde), (zoogdieren) jong van een geit lam - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet in staat om te bewegen, verlamd 2. lui, futloos 3. versleten door te ver doordraaien (bijvoorbeeld van schroeven) 4. (informeel) heel erg dronken lam - ...

Lees verder
2018
2021-12-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lam

lam - zelfstandig naamwoord 1. jong van een schaap of geit ♢ er is een lammetje geboren 1. het Lam Gods [symbolische benaming voor Christus] 2. als een lam naar de slachtbank ge...

Lees verder
2017
2021-12-07
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Lam

Toename van de familienaam, of de familienamen, Lam is mede te danken aan immigratie uit Hongkong, China en Vietnam; Lam is ook een Aziatische naam.

2016
2021-12-07
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

lam

Slachtvlees. Een jong schaap. Als regel geldt: ‘hoe jonger het dier, des te fijner het vlees’. Lamsvlees van een uitzonderlijke fijnheid is dat van het z.g. ‘zuiglam’ De voornaamste delen zijn de rug (= zadel) en de bouten.

2002
2021-12-07
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Lam

Symbool van reinheid en onschuld, van gelovigen en martelaren. In de christelijke symboliek het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt (offer). Afgebeeld met een nimbus en kruis, is het lam het symbool van de offerdood van Christus.

2000
2021-12-07
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Lam

Als een lam ter slachtbank geleid worden, zonder zich te (kunnen) verzetten zijn ondergang tegemoetgaan. Lam Gods, Jezus; (fig.) afbeelding van Jezus als onschuldig lam, offerlam. Lam, offerlam, offerdier; (fig.) iets dat aan een ander belang wordt opgeofferd. In de vierde profetie van Jesaja is te lezen: ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich...

Lees verder
1998
2021-12-07
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Lam

1. informele aanduiding voor ‘dronken’. Vgl. kachel. Vnl. Rotterdams. In de jeugdtaal bet. lam ook ‘vervelend, akelig, naar’. Hij moet naar huis, maar hij wil niet met mij mee. Hij is helemaal lam. Dronken als een tor. (Rinus Ferdinandusse: Zij droeg die nacht een paars cor- set, 1967) Ik snuffelde ook wel ’ns wat uit haar knip als ze lam was. (Ha...

Lees verder
1993
2021-12-07
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

LAM

Limited Area Model (beperkt gebied model). Naast de globale meteorologische modellen hebben vele weerdiensten modellen ontwikkeld voor een relatief klein kaartgebied. Het voordeel van een LAM is dat een veel fijner rooster doorgerekend kan worden. Daarentegen zal een LAM bij berekeningen naar de toekomst eerder afwijkingen vertonen. In de Nederland...

Lees verder
1992
2021-12-07
Symbolen

Hans Biedermann

lam

het jonge schaap, is vanwege zijn ontroerende ‘onschuld’ symbool voor zuiverheid en argeloosheid. Het beeld van de Goddelijke herder die zijn volk als een kudde leidt, leverde samen met dat van de dienaar Gods die als een offerlam ter slachting geleid wordt (Jesaja 53:7) het nieuwtestamentische beeld op van de ‘Goede Herder’...

Lees verder
1980
2021-12-07
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Lam

Dirk de Vries; geb. Leeuwarden 20 januari 1869, overl. Groningen 5 juli 1937. Woonde en werkte in Leeuwarden tot 1888, Amsterdam 1888-1895, Enkhuizen tot 1903, daarna in Groningen. Werkte ook in Hoorn, Monnikendam, Volendam, Bretagne, Duitsland en Zwitserland. Leerling van G. Bubberman te Leeuwarden tot 1888, van de Rijksnormaalschool te Amsterdam...

Lees verder
1964
2021-12-07
voornamen

Voornamenboek

Lam

m Verkorting van Germ. namen met land‘land’ (zie -land-), waarvan het tweede lid met b- begon, bijv. Lambrecht uit Landbrecht, vgl. Stark 125: Lampe = Land-bert. Zie Lambert.

Lees verder
1954
2021-12-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Lam

Jong schaap of jonge geit. De voeding van het jonge schapen-l. baart i.h.a. geen grote zorgen, daar het schaap gewoonlijk voldoende melk geeft om de lammeren groot te brengen. Voor een voldoende melkgift is het noodzakelijk de schapen, wanneer zij hoogdrachtig zijn, bij te voederen. Naast hooi (ca 1 ½ kg) en wat bieten (1-2 kg) geeft men de...

Lees verder
1952
2021-12-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Lam

1. s.n., laem (it), pl. lammen; mannelijk —, ramlaem (it); vrouwelijk eilaem (it); -meren werpen, lamje; voor de fokkerij, trochhâlderslaem (it); één of meer -meren samen met het moederschaap, sûchspultsje (it), sûgersspultsje (it). 2. adj.,...

Lees verder
1950
2021-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Lam

zie Jam.

1937
2021-12-07
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lam

I. o. lammeren (jong schaap): zo mak als een lam; verkl. lammetje, o. lams of lammertjes; het lam is het zinnebeeld van Christus: het lam Gods of Agnus Dei. II. bn., bw.; lammer, lamst (1 verlamd, krachteloos inz. in een der ledematen; 2 van schroeven enz: verlopen, stuk; 3 beroerd, akelig; naar): 1. een lamme hand; ook van dieren: dit paard is la...

Lees verder
1933
2021-12-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lam

Naam voor het jonge schaap. A) In de Christelijke symboliek verbeeldt het l. liefde, matigheid, geduld en zachtmoedigheid; ook zijn 12 l. het symbool van de 12 Apostelen, gelijk 4 l. van de 4 Evangelisten; het l. tusschen twee wolven verbeeldt de kuische Suzanna (catacombe van Praetextatus, 4e eeuw); ook attribuut der H. Agnes (Colijn de Coter, H....

Lees verder
1898
2021-12-07
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Lam

zie Gebrekkig.