Wat is de betekenis van Lachgas?

2022
2023-01-29
BNNVARA

Seks & Drugs woordenboek

Lachgas

Distikstofmonoxide (N2O) is een narcosemiddel en pijnstiller dat sinds halverwege de jaren 90 populair is als drug tijdens uitgaan onder de naam: lachgas. Het zit meestal in kleine zilveren patronen die je kan kennen van de slagroomspuit. Vooral op huisfeestjes en festivals wordt flink lachgas gegeven. Gebruik Bij recreatief gebruik wordt het lachg...

Lees verder
2020
2023-01-29
Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Lachgas

Lachgas is distikstof(mono)oxide (N₂O), een verbinding van zuurstof en stikstof. Het is een kleurloos gas dat wat zoetig ruikt en smaakt. Volgens verslavingszorginstelling Jellinek heeft 20-35% van de jongeren wel eens geëxperimenteerd met lachgas. Lachgas wordt geïnhaleerd door in en uit een ballon te ademen waar het lachgas in is gespot...

Lees verder
2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lachgas

lachgas - Zelfstandignaamwoord 1. gas waarvan men moet lachen Woordherkomst samenstelling van lach en gas

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lachgas

lachgas - zelfstandig naamwoord uitspraak: lach-gas 1. kleurloos bedwelmend gas ♢ sommige tandartsen gebruiken lachgas om een patiënt te verdoven Zelfstandig naamwoord: lach-gas het lachgas

Lees verder
1990
2023-01-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

lachgas

lachgas - Een kleurloos, zoetgeurig, zoet smakend, onbrandbaar, lichtelijk in water oplossend gas, N2O. Het wordt vooral gebruikt als narcoticum in tandheelkunde en chirurgie, en bij de fabricage van chemicaliën zoals aerosols.

1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Lachgas

verbinding van stikstof en zuurstof, een gas dat veel gebruikt wordt bij een kort durende narcose.

1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lachgas

o., distikstofoxide, een kleurloos gas dat als narcosemiddel wordt gebruikt. (e) Lachgas, N2O, wordt o.a. bereid door verhitting van natriumnitraat met ammoniumchloride. Het komt in geringe concentraties in de atmosfeer voor. In 1799 werd ontdekt dat lachgas dempend werkt op het bewustzijn, en tot bewusteloosheid en ongevoeligheid voor pijnprikkels...

Lees verder
1954
2023-01-29
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Lachgas

stikstofoxydule (scheikundig N20), een zoetgeurend gas, dat veel gebruikt wordt voor narcose zie aldaar.

1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Lachgas

o., stikstofoxydule, een kleurloos gas met narcotische werking, dat ontstaat door verhitting van vast ammoniumnitraat; bij inademing geeft het eerst een gevoel van vreugde, daarna maakt het gevoelloos.

1949
2023-01-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Lachgas

stikstofoxyduul (N2O), een narcosegas. Vooral van voordeel bij kortdurende chirurgische en tandheelkundige ingrepen. Geen schadelijke nawerking.

Lees verder
1937
2023-01-29
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Lachgas

Een kleurloos gas met zwakken reuk, dat tweemaal zoo zwaar is als lucht en uit stikstof en zuurstof bestaat (NO , stikstofoxydule). De zuurstof is in lachgas maar zwak gebonden, zoodat het gas de verbranding onderhoudt. Een brandende zwavelstok in lachgas gestoken, blijft doorbranden. Het gas werd in 1800 ontdekt en de opwekking, welke bij inademin...

Lees verder
1933
2023-01-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Lachgas

stikstofoxyduul reukloos gas wordt gebruikt v. korte narcose en werd i/d wereldoorlog gebruikt bij → gasaanvallen; geeft aanvankelijk een gevoel v. rroolijkheid.

1933
2023-01-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lachgas

Lachgas of stikstofoxyduul is N2O, de oudst bekende stof met narcotische werking. Het wordt verkregen door verhitten van ammoniumnitraat; is bij gewone temp. en druk een kleur- en reukloos gas, kookpunt —89,5°, smeltpunt —102,3°, kritische temp. 36,5°, kritische druk 71,7 atmosfeer. Voor de lachgasnarcose, → Narcose. Ze...

Lees verder
1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

lachgas

('lach) o. gas bestaande uit een verbinding van stikstof met zuurstof, dat bij inademing eerst een gevoel van vreugde opwekt en daarna gevoelloos maakt: werd vroeger bij kleine operaties als bedwelmingsmiddel gebruikt.

1929
2023-01-29
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Lachgas

of stikstofoxydule, een gas dat ontstaat door verhitting van salpeterzure ammonia. Met atmospherische lucht vermengd ingeademd, veroorzaakt het een soort roes (vandaar de naam) en verlies van het pijngevoel (geen geheel verdwijnen van alle gevoelswaarneming). Onvermengd ingeademd veroorzaakt het bewusteloosheid doch geen roes. Het wordt aangewend v...

Lees verder
1916
2023-01-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Lachgas

Lachgas - noemt men stikstofoxydule, daar zijn verdoovende werking bij een aantal personen gepaard gaat met het opwekken van lachen.

1898
2023-01-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Lachgas

o. stikstofoxydule, een kleurloos gas dat ontstaat door verhitting van salpeterzuurammoniak; bij inademing geeft het eerst een gevoel van vreugde, daarna maakt het gevoelloos; het wordt daarom bij kleine operaties gebruikt.