Wat is de betekenis van Laatste Oordeel?

2017
2021-01-26
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Laatste Oordeel

Bij het Laatste Oordeel keert Christus terug op aarde, om recht te spreken over de levenden en de doden. Deze wederkomst van Christus werd voorspeld door de evangelist Johannes in het laatste bijbelboek, de Openbaring. Deze zag het einde der tijden in een visioen, waarin het goede het kwade overwint en het koninkrijk Gods op aarde komt. De voorstel...

Lees verder
1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

laatste oordeel

in de christelijke theologie het allesomvattende gericht over levenden en doden op het einde der tijden, bij Christus wederkomst; volgens de bijbelse beschrijving gaat dat gepaard met de algemene opstanding van de doden (‚ěĚdodengericht). Reeds in het OT is sprake van het laatste der dagen (Jes.2,2), de dag des Heren (Sef. 1,7), de dag zijner toekoms...

Lees verder
1958
2021-01-26
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

LAATSTE OORDEEL

zie Jongste Gericht.

1949
2021-01-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Laatste Oordeel

(1), het oordeel dat Christus bij zijn wederkomst op het einde der wereld (de jongste dag) over alle mensen zal uitspreken. Zie Matth. 25 : 31-46; (2) voorstelling van het alg. oordeel aan het einde der wereld; beroemde voorb. daarvan: Michelangelo (Sixt. kapel Rome), Signorelli (Dom Orvieto).

Lees verder
1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Laatste Oordeel

→ Oordeel (Laatste).