2019-09-15

Laadvermogen

Het laadvermogen is het maximale gewicht aan goederen dat een voertuig mag vervoeren. Het laadvermogen heeft alleen betrekking op de lading van een voertuig, personen en ander materiaal wordt hierbij niet meegeteld. Ieder voertuig heeft een maximaal gewicht dat het veilig kan meenemen zonder dat hierbij het voertuig zelf schade oploopt. Het maximale gewicht dat een voertuig kan vervoeren, wordt ook wel het laadvermogen genoemd. De hoogte van het laadvermogen is niet alleen afhankelijk van he...

Lees verder
2019-09-15

Laadvermogen

Het maximaal toegestane ladinggewicht dat met één bepaald vervoermiddel mag worden vervoerd, uitgedrukt in tonnen van 1000 kg.

2019-09-15

Laadvermogen

o. draagkracht van een schip of spoorwagen.

2019-09-15

Laadvermogen

Laadvermogen - of draagvermogen, ook wel deadweight (Eng.) genoemd, het gewicht der lading, dat een schip kan laden. Bij stoomschepen wordt hieronder gewoonlijk verstaan het gewicht van lading, brandstof, proviand, drinkwater, bemanning met uitrusting. Voor zeeschepen wordt dit in tonnen van 1000 K.G. of in Eng. tonnen van 1016 K.G. uitgedrukt; voor binnenschepen ook dikwijls in lasten van 2000 K.G. Het l. is dus gelijk aan het verschil der waterverplaatsing van het geladen schip en van het ledi...

Lees verder
2019-09-15

Laadvermogen

Laadvermogen - De draagkracht van een schip of een waggon, de hoeveelheid welke daarmede ineens kan vervoerd worden.