2020-01-24

laad af

laad af - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van afladen ♢ Ik laad af 2. gebiedende wijs van afladen laad af! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van afladen laad je af? Woordherkomst uit laad (werkwoord) en af(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-02-09

Laad

In oliemolens, het voorslagsblok; ook: voorslagslade; in de laad werd de met gemalen zaad gevulde en door de haar omgeven buul geplaatst.

2017-12-04

laad

laad - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van laden ♢ Ik laad 2. gebiedende wijs van laden laad! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van laden laad je?

2017-12-04

laad in

laad in - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van inladen ♢ Ik laad in 2. gebiedende wijs van inladen laad in! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van inladen laad in je?

2017-12-04

laad door

laad door - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van doorladen ♢ Ik laad door 2. gebiedende wijs van doorladen laad door! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van doorladen laad je door? Woordherkomst uit laad (werkwoord) en door, hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

laad over

laad over - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van overladen ♢ Ik laad over 2. gebiedende wijs van overladen laad over! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van overladen laad over je? Verwante begrippen overlaad

2017-12-04

laad uit

laad uit - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van uitladen ♢ Ik laad uit 2. gebiedende wijs van uitladen laad uit! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van uitladen laad je uit? Woordherkomst uit laad (werkwoord) en uit(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

laad bij

laad bij - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van bijladen ♢ Ik laad bij 2. gebiedende wijs van bijladen laad bij! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van bijladen laad je bij? Woordherkomst uit laad (werkwoord) en bij, hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

laad op

laad op - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van opladen ♢ Ik laad op 2. gebiedende wijs van opladen laad op! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van opladen laad je op? Woordherkomst uit laad (werkwoord) en op(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

laad vol

laad vol - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van volladen ♢ Ik laad vol 2. gebiedende wijs van volladen laad vol! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van volladen laad je vol? Woordherkomst uit laad (werkwoord) en vol(bijvoeglijk naamwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

laad neer

laad neer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van neerladen ♢ Ik laad neer 2. gebiedende wijs van neerladen laad neer! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van neerladen laad neer je?

2019-01-05

af

af. bw., 1. geeft een verwijdering te kennen bij werkwoorden van beweging: hij kwam juist van de plaats des onheils af (af versterkt het begrip door van uitgedrukt); van zich af spreken, zijn mening doen gelden tegenover een ander, met kracht spreken; hoeden af!, afgenomen, afgezet; vlug, de ketel af!, afgezet; mijn kop af (afgeslagen), als hij het doet!; op iemand af vliegen, rennen, ijlen, naar hem toe; wij erop af, erheen; hij wil er niet af (nl. gaan), hij blijft bij zijn mening, (ook) doet...

2017-03-31

​AF

AF - afkorting van audio frequency.

2019-03-14

Laad- en lostijd

Laad- en lostijd - tijdig laden en lossen zijn de verplichtingen van den bevrachter (art. 457 W. v. K.) De tijd van lading en lossing is gewoonlijk aangegeven in de charterpartij en/of konnossementen. Indien niet nader bepaald, is de laad- of lostijd 15 werkdagen (Kerstdagen, 2de Paaschdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartdag zijn feestdagen.) Voor de binnenschepen wordt het aantal laad- en losdagen vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. (Kon. Besluit van 3 Januari 1891); zie hierover art....

2017-12-04

laad- en losplaats

laad- en losplaats - Frase 1. een plaats meestal voor voertuigen waar zij hun goederen kunnen inladen en uitladen De laad- en losplaats was aan de achterzijde van het gebouw. Woordherkomst Samenstelling van de laadplaats en losplaats

2017-12-04

laad- en losplaatsen

laad- en losplaatsen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord laad- en losplaats

2017-10-31

af

af - Bijvoeglijk naamwoord 1. (tweeletterwoord) klaar, gereed Het werk is nog lang niet af. 2. ergens vandaan gaan Hij rent van het ongeluk af. 3. naar beneden gaan Hij rijdt van de berg af. af - Bijwoord 1. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord: niet langer op of aan iets afwassen: hij...

2017-06-22

af

Afwijzend. Als betekenis van een signaal. Zie ook: aan

2017-04-26

AF

Afkorting van autofocus (automatische scherpstel- ling).

2017-11-14

af

af - voorzetsel, bijwoord 1. ergens vandaan ♢ hij loopt de trap af 1. af en aan lopen [heen en weer lopen] 2. er hoeft niets meer aan gedaan te worden ♢ de trui is af Algemene uitdrukkingen: 1. af! (tegen honden) [...