2019-12-13

Kweekplanten

Kweekplanten noemt men zoodanige gewassen, welke de mensch met een of ander doel aankweekt in een land, waar zij niet in het wild groeijen. Door het aankweeken op geschikte, wéltoebereide gronden verandert gewoonlijk de aard der gewassen, zoodat zij de voorkeur verdienen boven die, welke in het wild te vinden zijn. Intusschen zijn de kweekplanten veelmeer aan ziekten onderworpen. Men verdeelt kweekplanten naar het oogmerk, waartoe zij dienen, in: granen, moeskruiden, voedingsgewassen, nijverhei...