Wat is de betekenis van Kweekplanten?

1870
2021-01-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kweekplanten

Kweekplanten noemt men zoodanige gewassen, welke de mensch met een of ander doel aankweekt in een land, waar zij niet in het wild groeijen. Door het aankweeken op geschikte, wéltoebereide gronden verandert gewoonlijk de aard der gewassen, zoodat zij de voorkeur verdienen boven die, welke in het wild te vinden zijn. Intusschen zijn de kweekplanten v...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten