Wat is de betekenis van Kwantitatief onderzoek?

2023-09-26
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is gericht op het vinden van statistische bewijzen en biedt daardoor antwoorden die in hoeveelheden worden uitgedrukt. Het doel van een kwantitatief onderzoek is daarom vaak het kunnen doen van uitspraken over een bepaalde groep, oftewel generaliseren. Voorbeelden van een kwantitatief onderzoek is een onderzoek naar hoeveel m...

2023-09-26
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Kwantitatief onderzoek

Dit type onderzoek is gericht op een meer cijfermatige, convergerende en objectieve aanpak. Het bestaat meestal uit een groter aantal cases dat met een vaste aanpak worden bekeken, uit statistische analyses van data of uit experimenten. Aan het onderzoek ligt een formele aanpak aan ten grondslag en het heeft een gestructureerd karakter. Onderzoeker...

Direct toegang tot alle 13 resultaten over Kwantitatief onderzoek?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

kwantitatief onderzoek

Onderzoek dat vooral gericht is op het beantwoorden van hoeveel- en 'hoe groot'-vragen en daarbij gebaseerd is op tel- en rekenwerk met betrekking tot doorgaans veel gegevens.

2023-09-26
Dit is onderzoek!

Ben Baarda (2014)

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

2023-09-26
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

kwantitatief onderzoek

Onderzoek met cijfermatige uitkomsten die een min of meer betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Statistische betrouwbaarheid staat centraal; daarom is het noodzakelijk een groot aantal personen te ondervragen.

2023-09-26
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren (2012)

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is het verzamelen van data en meetresultaten die statistisch verwerkt kunnen worden.

2023-09-26
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

kwantitatief onderzoek

Onderzoek dat antwoord geeft op vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden uitgedrukt.

2023-09-26
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

kwantitatief onderzoek

Onderzoek gericht op het verzamelen van informatie bij een groot aantal mensen of organisaties waarbij de informatie in getallen wordt uitgedrukt zodat een statistische analyse mogelijk is.

2023-09-26
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarin de frequentie waarin zaken voorkomen beschouwd wordt door de waarden die variabelen aannemen te tellen; ook worden in kwantitatief onderzoek de verbanden tussen variabelen in maat en getal uitgedrukt.

2023-09-26
Taaltopics Rapporteren

Cees Braas, Rinke van Couwelaar & Judith kat (1996)

kwantitatief onderzoek

onderzoek dat generaliserend is, je hebt veel data nodig.

2023-09-26
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

2023-09-26
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarbij de informatie in getallen wordt uitgedrukt, zodat statistische analyse mogelijk is.

2023-09-26
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.