2017-01-06

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is onderzoek zonder nauwkeurige meetresultaten maar met diepgaand inzicht in verbanden, achtergronden, oorzaken en gevolgen.

2016-03-07

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is onderzoek gericht op meningen, opvattingen, gedragingen en gevoelens van personen. Resultaten uit kwalitatief onderzoek zijn hierdoor minder specifiek en te generaliseren dan resultaten uit kwantitatief onderzoek. De uitkomst van een kwalitatief onderzoek is minder statistisch representatief, en geeft meer een indicatie weer van wat er bijvoorbeeld onder een bepaalde doelgroep leeft. De onderzoeker die het kwalitatieve onderzoek uitvoert kan diep ingaan op de emoties, me...

2017-05-10

kwalitatief onderzoek

Onderzoek om dieperliggende redenen te achterhalen zoals imago’s en attitudes.

2017-04-21

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen, betekenisverleningen die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2017-05-10

kwalitatief onderzoek

onderzoek dat inzoomt op een specifieke situatie.

2017-04-20

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2018-05-03

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarin de aard der dingen beschouwd wordt en niet de frequentie ervan.

2017-05-10

kwalitatief onderzoek

Onderzoek gericht op verkrijgen van informatie over wat, hoe en waarom in een bedrijf.

2017-05-11

kwalitatief onderzoek

Kleinschalig onderzoek waarvan de uitkomsten alleen als indicatie gebruikt mogen worden. Resultaten kunnen niet in cijfers worden uitgedrukt en er kunnen geen algemene conclusies uit worden getrokken.

2017-05-11

kwalitatief onderzoek 

Onderzoek dat vooral gericht is op het beantwoorden van wat-, hoe- en waaromvragen en daarbij veel recht doet aan ervaring, zingeving, betekenis, historie, proces en context.

2017-04-20

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2017-04-20

Oriënterend kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij je verkennend te werk gaat, om te ontdekken wat er speelt op jouw onderzoeksterrein. op zoek gaat naar wat je opvalt en dat bespreekt met de opdrachtgever.

2017-12-04

kwalitatief

kwalitatief - Bijvoeglijk naamwoord 1. naar de hoedanigheid, betreffende de kwaliteit Wat kwalitatief hoogwaardige informatie is, hangt af van de doelgroep van de informatie. kwalitatief - Bijwoord 1. in een kwalitatieve wijze Verwante begrippen kwantitatief

2017-11-14

kwalitatief

kwalitatief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kwa-li-ta-tief 1. wat de kwaliteit betreft ♢ dit pak is duurder, maar het is kwalitatief ook beter Bijvoeglijk naamwoord: kwa-li-ta-tief de/het kwalitatieve ...

2017-04-21

Verslag van kwalitatief onderzoek

Verslag van onderzoek waarin het niet zozeer gaat om cijfers, maar om meningen, ervaringen of gevoelens van betrokkenen door cases te onderzoeken, zelf ervaring op te doen of anderen te interviewen.

2016-03-01

Kwalitatief marktonderzoek

Met kwalitatief onderzoek krijg je inzicht in kennis, houding en gedrag van je stakeholders. Je organisatie bestaat uit diverse stakeholders. Allemaal partijen die iets met de organisatie van doen hebben. Intern en extern. Op sommigen heb je meer invloed dan de anderen, maar het blijft hoe dan ook altijd zeer waardevol om te weten hoe zij over je denken. En nog belangrijker; waar zij behoefte aan hebben. Vooral wanneer je nadenkt om nieuwe producten/ diensten te gaan introduceren of nieuwe doel...

2017-05-05

Onderzoek

Onderzoek is een verzamelbegrip voor het onderdeel onderzoek in het werkproces. Met onderzoek wordt bedoeld het orienterend onderzoek, verkennend onderzoek, historisch onderzoek, nader onderzoek, saneringsonderzoek, nul-situatieonderzoek en depotkeuringen.

2020-01-08

Onderzoek

Het woord onderzoek duidt aan de werkzaamheid van het onderzoeken, de nasporing, ook de gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak; in het algemeen op wetenschappelijk gebied: een deskundig onderzoek naar iets instellen; een medisch onderzoeknaar een of ander ziekteverschijnsel doen ; een justitieel onderzoek naar een diefstal of moord; en zoo ook een kerkelijk onderzoek naar een aanklacht. Een kerkeraad mag niet op allerlei losse geruchten, booze vermoedens en anonieme klachten afgaan. Eerst...

2018-11-01

Onderzoek

Onderzoek o. de handeling van te onderzoeken, (ook) de gezamenlijke nasporingen betreffende eene zaak : dit onderzoek zal ons eenige oogenblikken moeten ophouden; zich met een onderzoek belasten; onderzoek doen naar iets; — gerechtelijke nasporing : heden is hier ter stede een diefstal gepleegd; de justitie doet onderzoek, zal een onderzoek instellen.

2017-11-14

onderzoek

onderzoek - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-zoek 1. het precies kijken wat er aan de hand is ♢ de dokter doet onderzoek naar de oorzaak van zijn duizeligheid Zelfstandig naamwoord: on-der-zoek het onderzoek de onderzoeken het onderzoekje Synoniemen onderzoeking