2019-10-22

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is onderzoek gericht op meningen, opvattingen, gedragingen en gevoelens van personen. Resultaten uit kwalitatief onderzoek zijn hierdoor minder specifiek en te generaliseren dan resultaten uit kwantitatief onderzoek. De uitkomst van een kwalitatief onderzoek is minder statistisch representatief, en geeft meer een indicatie weer van wat er bijvoorbeeld onder een bepaalde doelgroep leeft. De onderzoeker die het kwalitatieve onderzoek uitvoert kan diep ingaan op de emoties, me...

2019-10-22

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen, betekenisverleningen die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2019-10-22

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2019-10-22

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is onderzoek zonder nauwkeurige meetresultaten maar met diepgaand inzicht in verbanden, achtergronden, oorzaken en gevolgen.

2019-10-22

kwalitatief onderzoek

Onderzoek gericht op verkrijgen van informatie over wat, hoe en waarom in een bedrijf.

2019-10-22

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2019-10-22

kwalitatief onderzoek

onderzoek dat inzoomt op een specifieke situatie.

2019-10-22

kwalitatief onderzoek

Kleinschalig onderzoek waarvan de uitkomsten alleen als indicatie gebruikt mogen worden. Resultaten kunnen niet in cijfers worden uitgedrukt en er kunnen geen algemene conclusies uit worden getrokken.

2019-10-22

kwalitatief onderzoek

Onderzoek om dieperliggende redenen te achterhalen zoals imago’s en attitudes.

2019-10-22

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarin de aard der dingen beschouwd wordt en niet de frequentie ervan.