Synoniemen van Kuttenkop

2019-12-13

Kuttenkop

Kuttenkop - slangscheldwoord voor een onbenullig persoon. Als Bargoense term al in het begin van deze eeuw in gebruik. Mogelijk een verbastering van een ander Bargoens woord, kattenkop ‘kattige vrouw’. Kuttenkop raakte echter pas midden jaren zeventig, mede via de jeugdtaal, meer ingeburgerd. Vgl. ook gelijkaardig Amerikaans slang cunthead en Frans argot tête de con. Maar die kuttekop komt maar niet. Bert Hiddema: Twee vliegen in één klap, 1974 Kuttekoppen, waar halen jullie het lef vand...

2019-12-13

kuttenkop

afschuwelijke vrouw; kutwijf; rotwijf