Wat is de betekenis van Kunstwerk?

2023-12-07
Waterbegrippen

Rijkswaterstaat (2022)

Kunstwerk

Een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen, die als functie water keren, water beheren en scheepvaart begeleiden hebben.

2023-12-07
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Kunstwerk

Een kunstwerk is werk van een kunstenaar dat als kunst wordt beschouwd. Het werk is een object, concept of een constellatie. Beeldende kunst kan als kunstwerk worden beschouwd, maar de term kan ook gelden voor ideeën, zoals conceptuele kunst. Ook voorstellingen of letterkundige werken kunnen als kunst worden beschouwd.Wanneer een kunstenaar ee...


Direct alle 16 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

kunstwerk

Het begrip kunstwerk heeft 2 verschillende betekenissen: 1) voortbrengsel van de kunst. voortbrengsel van het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens, bijvoorbeeld een schilderij, een muziekstuk of een beeldhouwwerk; voortbrengsel van de kunst. 2) door mensen vervaardigde zaak. zaak die doo...

2023-12-07
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kunstwerk

kunstwerk - Zelfstandignaamwoord 1. een werk dat om kunstzinnige redenen gemaakt is De "Mona Lisa" wordt als een kunstwerk beschouwd. 2. (bouwkunde) een bijzondere constructie zoals een viaduct of tunnel bij de wegenbouw Het zijn de vele kunstwerken die d...

2023-12-07
Dijkverbetering & hoogwater begrippenlijst

Waterschap Peel en Maasvallei (2017)

Kunstwerk

Een kunstwerk is een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen.

2023-12-07
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kunstwerk

kunstwerk - zelfstandig naamwoord uitspraak: kunst-werk 1. werk van een kunstenaar ♢ het kunstwerk wordt morgen onthuld Zelfstandig naamwoord: kunst-werk het kunstwerk de kunstwerken...

2023-12-07
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW (2016)

Kunstwerk

Een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen, die als functie water keren, water beheren en scheepvaart begeleiden.

2023-12-07
Spoortermen begrippenlijst

Joos Lambrechtsen (2016)

Kunstwerk

Een kunstwerk is een bouwconstructie in weg, water of spoorlijn zoals bruggen, tunnels, sluizen.

2023-12-07
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

kunstwerk

kunstwerk - Wordt gebruikt voor de schone of decoratieve kunsten wanneer hun esthetische of conceptuele aard wordt benadukt; gebruik 'kunstvoorwerpen' wanneer de nadruk ligt op het werk als voorwerp, zoals bij conservatie en inventarisatie. Een kunstwerk kan bestaan als een deel van een groter object, bijvoorbeeld een muurschildering of e...

2023-12-07
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kunstwerk

s.n., kunstwurk (it), masterstik (it).

2023-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kunstwerk

o. (-en), 1. zaak die door menselijk vermogen, als product van menselijke werkzaamheid, tot stand gebracht of vervaardigd is (tgov. zaken die van nature aanwezig zijn); — (ingenieursw.) werk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn, in tegenst. met grondwerk : bruggen, tunnels, sluizen zijn kunstwerken; 2. wer...

2023-12-07
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kunstwerk

kunstmatig aangelegd werk, meest ten dienste van het verkeer (brug, tunnel, spoorbaan); meer gebruikelijk: voortbrengsel op het gebied der schone kunsten.

2023-12-07
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kunstwerk

o. -en; voorwerp of zaak van kunst.

2023-12-07
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kunstwerk

→ Kunst.

2023-12-07
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kunstwerk

('kunst) o. (-en; -je) 1. Eert. toestel waarmede op het toneel natuurverschijnselen werden nagebootst: met kunst- en vliegwerk(en), ook Fig. met allerlei middelen. 2. voortbrengsel(en) der schone kunsten : genieting van -en als schilderijen. 3. kunstmatig aangelegd werk : een spoorweg, een tunnel zijn —en.

2023-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kunstwerk

o. (-en), 1. zaak die door menselijk vermogen als produkt van menselijke werkzaamheid, tot stand gebracht of vervaardigd is (tegenover zaken die van nature aanwezig zijn); (wegen waterbouwkunde) constructie die niet door het ontgraven van of ophogen met grond of zand tot stand gebracht wordt (grondwerken), maar met behulp van kunstmatige materialen...