Wat is de betekenis van Kunstwerk?

2021
2022-08-15
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kunstwerk

Een kunstwerk is werk van een kunstenaar dat als kunst wordt beschouwd. Het werk is een object, concept of een constellatie. Beeldende kunst kan als kunstwerk worden beschouwd, maar de term kan ook gelden voor ideeën, zoals conceptuele kunst. Ook voorstellingen of letterkundige werken kunnen als kunst worden beschouwd. Wanneer een kunstenaar een we...

Lees verder
2020
2022-08-15
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kunstwerk

Het begrip kunstwerk heeft 2 verschillende betekenissen: 1) voortbrengsel van de kunst. voortbrengsel van het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens, bijvoorbeeld een schilderij, een muziekstuk of een beeldhouwwerk; voortbrengsel van de kunst. 2) door mensen vervaardigde zaak. zaak die doo...

Lees verder
2019
2022-08-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kunstwerk

kunstwerk - Zelfstandignaamwoord 1. een werk dat om kunstzinnige redenen gemaakt is De "Mona Lisa" wordt als een kunstwerk beschouwd. 2. (bouwkunde) een bijzondere constructie zoals een viaduct of tunnel bij de wegenbouw Het zijn de vele kunstwerken die d...

Lees verder
2018
2022-08-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kunstwerk

kunstwerk - zelfstandig naamwoord uitspraak: kunst-werk 1. werk van een kunstenaar ♢ het kunstwerk wordt morgen onthuld Zelfstandig naamwoord: kunst-werk het kunstwerk de kunstwerken...

Lees verder
2017
2022-08-15
Waterschap Peel en Maasvallei

Dijkverbetering & hoogwaterbescherming

Kunstwerk

Een kunstwerk is een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen.

2016
2022-08-15
OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Kunstwerk

Een kunstwerk is een bouwconstructie in weg, water of spoorlijn zoals bruggen, tunnels, sluizen.

2016
2022-08-15
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Kunstwerk

Een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen, die als functie water keren, water beheren en scheepvaart begeleiden.

1990
2022-08-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kunstwerk

kunstwerk - Wordt gebruikt voor de schone of decoratieve kunsten wanneer hun esthetische of conceptuele aard wordt benadukt; gebruik 'kunstvoorwerpen' wanneer de nadruk ligt op het werk als voorwerp, zoals bij conservatie en inventarisatie. Een kunstwerk kan bestaan als een deel van een groter object, bijvoorbeeld een muurschildering of e...

Lees verder
1973
2022-08-15
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kunstwerk

o. (-en), 1. zaak die door menselijk vermogen als produkt van menselijke werkzaamheid, tot stand gebracht of vervaardigd is (tegenover zaken die van nature aanwezig zijn); (wegen waterbouwkunde) constructie die niet door het ontgraven van of ophogen met grond of zand tot stand gebracht wordt (grondwerken), maar met behulp van kunstmatige materialen...

Lees verder
1952
2022-08-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kunstwerk

s.n., kunstwurk (it), masterstik (it).

1950
2022-08-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kunstwerk

o. (-en), 1. zaak die door menselijk vermogen, als product van menselijke werkzaamheid, tot stand gebracht of vervaardigd is (tgov. zaken die van nature aanwezig zijn); — (ingenieursw.) werk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn, in tegenst. met grondwerk : bruggen, tunnels, sluizen zijn kunstwerken; 2. wer...

Lees verder
1949
2022-08-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kunstwerk

kunstmatig aangelegd werk, meest ten dienste van het verkeer (brug, tunnel, spoorbaan); meer gebruikelijk: voortbrengsel op het gebied der schone kunsten.

1937
2022-08-15
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kunstwerk

o. -en; voorwerp of zaak van kunst.

1933
2022-08-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kunstwerk

→ Kunst.