Synoniemen van kundigheid

2020-01-24

kundigheid

kundigheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: kun-dig-heid 1. het iets goed kunnen ♢ zijn kundigheden zijn indrukwekkend Zelfstandig naamwoord: kun-dig-heid de kundigheid de kundigheden Synoniemen bekwaamheid, competentie

2019-07-10

talent

talent - o. (talenten), bekwaamheid, kundigheid, begaafdheid; (oudh.) zeker goud- en zilvergewicht; geldwaarde bij de oude Romeinen (ongeveer f 1800)

2018-09-13

Kundig

KUNDIG, bn. (-er, -st), bedreven, ervaren (in eene kunst of wetenschap): een kundig ingenieur; geleerd, bekend, wetende: hij is der zake kundig. KUNDIGHEID, v. (...heden), kennis.

2018-12-02

Talent

Talent - o. (-en), (bij de oude Grieken en Joden) een bepaald gewicht en eene geldsom: het Attisch talent gold ruim 26 pond; het groote Attische talent, nagenoeg 281/4 pond; het Egyptische of Corintische, ruim 431/2 pond; het zilveren Attisch of Euboisch talent wordt vóór de tweede eeuw vóór Chr. op ƒ 2575 geschat, na dien tijd op ƒ 2829; — — begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid; iem. met veel talent; een man van talent, zeer begaafd; hij heeft talent voor schilderen, muziek, grooten a...

2019-09-18

Kundigheden en vaardigheden

Eertijds „kunden” en „kunsten”: een onderscheiding der onderwijsvakken, welke berust op de kenvermogens, die er bij te werk moeten gesteld worden: bij de kundigheden is het te doen om een kennen of weten en hebben dus zinnen en verstand dienst te doen; bij de vaardigheden gaat het om een kunnen en wordt dus vooral op den motorischen, kinaesthetischen of spier-zin beroep gedaan. De kundigheden, waartoe o.a. aardrijkskunde en kennis der natuur behooren, worden nog wel gespl...

2017-12-04

kundigheden

kundigheden - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord kundigheid

2019-04-30

HUBECK, FRITS

HUBECK, FRITS - Geb. 1 October 1884 te Amsterdam. Opl. Teekenschool voor Kunstambachten te Am¬sterdam onder J. Visser Jr., G. Reuter e.a. Exp. Vierjaarlijksche Amsterdam, 1907. Hilversum, 1912. Den Haag, 1934. Onderwerp Polders, Duinen, Heide. Vooral Moeras en water. Lid van „St. Lucas" en „De Onafhankelijken", waar hij regelmatig exposeerde. Jos. de Gruyter in „Het Vaderland" van 5 Juli 1934 „De totaal indruk is er een van kundigheid en kalme beschaa...

2017-05-30

zeemanschap

Het begrip zeemanschap heeft 2 verschillende betekenissen: 1) wijze van gezagsvoering op zee of op het water die volgens algemeen gebruik getuigt van ervaring, inzicht en vooruitziendheid in de veilige behandeling van schepen en hun opvarenden 2) vaardigheid, kundigheid in het varen op zee

2017-10-30

zilversmid

zilversmid - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) iemand die de kundigheid bezit om zilveren voorwerpen te vervaardigen Hij besloot zilversmid te worden. Woordherkomst samenstelling van zilver en smid

2017-11-14

competentie

competentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-pe-ten-sie 1. het iets goed kunnen ♢ deze jongen heeft veel competenties Zelfstandig naamwoord: com-pe-ten-sie de competentie de competenties Synoniemen bekwaamheid, kundigheid

2017-06-15

Latin lover

Latin lover - (Eng.), warmbloedige man, meest afkomstig uit Zuid-Europa. Wat is er gaande in Italië? Het land dat zo geliefd is bij homoseksuelen vanwege de mythe van de latin lover en de mode - gemaakt door homoseksuelen en, zo lijkt het steeds meer, voor homoseksuelen - moet niets hebben van zijn eigen homo’s. Elsevier, 31-01-98 Latin lover (Latijnse minnaar), minnaar uit Mediterrane streken die de liefde met veel passie en kundigheid zou bedrijven. Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk. T...

2017-11-14

bekwaamheid

bekwaamheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-kwaam-heid 1. het iets goed kunnen ♢ ik heb nooit getwijfeld aan zijn bekwaamheid in lesgeven Zelfstandig naamwoord: be-kwaam-heid de bekwaamheid de bekwaamheden Synoniemen competentie, kundigheid

2017-10-31

meesterschap

meesterschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: mees-ter-schap 1. het optimaal beheersen van een vak ♢hij beoefent dat vak met meesterschap 1. vakmanschap is meesterschap [aan de kundigheid zie je dat het vak beheerst wordt] Zelfstandig naamwoord: mees-ter-schap de meesterschap

2017-05-30

adelbrief

Het begrip adelbrief heeft 3 verschillende betekenissen: 1) brief, oorkonde, waarmee iemand of een geslacht tot de adelstand verheven wordt of waarin erkend wordt dat iemand of een geslacht tot de adelstand behoort; brief, bewijs van adeldom 2) officieel de in een adelbrief of adelbrieven vastgelegde adellijke titel in werking doen treden 3) iets wat als het ware een bewijs van adeldom is; iets wat een krachtige aanbeveling inhoudt voor de betrokken persoon of zaak; bewijs van kundigheid; dat wa...

2016-12-29

alfa dier

Term uit de ethologie. Naar het geslacht alfamannetje of alfavrouwtje genoemd, het dier dat de leiding neemt in de groep en vaak ook bijzondere voorrechten geniet. Bij de chimpansees speelt het alfamannetje de baas in de groep. De andere chimpansee groepsleden gebruiken gebaren om hun onderwerping te tonen (zoals buigingen en het mannetje voorop laten lopen) en het geven van voorrechten. Bij de Bonobo apensoort krijgen hun leiders niet zo'n groot gezag en moet de alfaman zich steeds weer bewijze...

2019-04-30

LEEUWEN, WILHELMUS ANTONIUS VAN

LEEUWEN, WILHELMUS ANTONIUS VAN - Geb. 17 December 1901 te 's-Gravenhage. Werd eerst op¬geleid tot ambtenaar bij den Rijkswaterstaat. Ging in 1922 tot schilderen over onder leiding van Willy Fleur. Is lid van den Nederlandschen Kunstkring. Exposeerde behalve in den kunsthandel op de Ten¬toonstelling van Stilleven-schilders te Arnhem in 1940. Werk In het Gemeente Museum te Arnhem. Onder¬werp Stilleven. „Is voorstander van het verantwoor¬de schilderij waarin het m.i. vee...

2019-09-18

Mieris

1° Frans van, schilder; grootvader van 2°. * 16 April 1635 te Leiden, † 12 Maart 1681 aldaar. Leerling van G. Dou; hij was zeer begaafd en schiep vooral in zijn eerste periode fraaie werken, bijna uitsluitend interieurscènes voorstellende. Van lieverlede echter verviel hij tot een leeg manierisme, waaraan alle leven ontbrak en waarin ons alleen de kundigheid en metier kennis, zoowel als de uiterst verzorgde techniek, verbazen.Lit.: Thieme-Becker, Allg. Künstlerlex. Sc...

2017-12-04

ontwikkeld

ontwikkeld - Bijvoeglijk naamwoord 1. volgroeid zijn 2. een grote mate van kennis, kundigheid en opleidingsniveau bezittend 3. een bepaald technologisch en economisch niveau bereikt hebbend Het is in de geschiedenis van het IMF, opgericht na de Tweede Wereldoorlog in 1945, niet eerder voorgekomen dat een ontwikkeld land zijn lening niet op tijd terugbetaalt. Toch lijkt dit te gaan gebeuren, zo liet een woordvoerder van de Griekse regering maanda...

2016-12-29

associatie, vrije

1. Het niet gecensureerd verband leggen tussen woorden, dingen en concepten. 2. Begrip uit de psychoanalyse. De vrije associatie (vrijuit spreken) door een cliënt heeft tot doel inzicht te krijgen in dieperliggende motieven en ervaringen uit de jeugd. De cliënt moet zo veel mogelijk zonder nadenken en censureren, zeggen wat hem te binnen schiet bij het horen van een naam of een begrip. Het is dan aan de psychoanalyticus om daarin een patroon of verklaring te ontdekken die de cliënt verder hel...

2020-01-08

Wierix

(Wierx), naam van kunstenaarsfamilie te Antwerpen in de 2e helft der 16e eeuw. Oudste lid is Anthonie, schilder en waarsch. ook graveur, die in 1545 meester werd te Antwerpen. Hij had drie zonen: Johan (* ca. 1549, ✝ 1615), Anthonie (* ca. 1550, ✝ 1619) en Hieronymus (* ca. 1552, ✝ 1624), allen graveurs en teekenaars. Hun werk is, indien ongesigneerd, moeilijk te onderscheiden. Zij waren vroeg rijp (op 14-jarigen leeftijd, moeten zij al zeer verdienstelijk Dürer-gravures gecopieerd h...