Synoniemen van kunde

2019-12-08

kunde

kunde - woorddeel uitspraak: kun-de 1. vaardigheid in iets en kennis over iets ♢ natuurkunde is kennis over de natuurwetten Woorddeel: kun-de

2019-12-08

kunde

kunde - Zelfstandignaamwoord 1. (verouderd) bekendheid met, kennis van zaken (nu vooral gangbaar als rechterdeel van samenstellingen die een gebied van studie of wetenschappelijke discipline aangeven) 2. bekwaamheid in een vak, wetenschap of in algemene zin Woordherkomst van het Middelnederlandse woord conde "bekendheid, kennis"

2019-12-08

Kunde

KUNDE, v. kennis, eene welgeordende kennis in eenig vak van wetenschap ik bewonder de kunde van dien man; hij dingt naar die betrekking, maar hij bezit er de kunde niet voor.