Wat is de betekenis van kruidje-roer-mij-niet?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

kruidje-roer-mij-niet

(18e eeuw) (< Lat. noli me tangere) lichtgeraakt persoon; onhandelbaar mens. Oorspr. een soort plant (mimosa) waarvan de bladeren zich samentrekken bij aanraking. • 't Is kruidje roer my niet. Dit zegt men van een onhandelbaaren mensch. Dit is door een gelykenis van dat kruid, 't geen zo genaamt word; om dat het zyn zaad uitschiet, zo ras y...

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kruidje-roer-mij-niet

kruidje-roer-mij-niet - Zelfstandignaamwoord 1. (plantkunde) Mimosa pudica een kruidachtige plant die behoort tot de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae), waarvan de bladeren zich samentrekken bij aanraking 2. iemand die heftig reageert als men te persoonlijk wordt Woordherkomst Morfologisch: een (samenkoppeling) van kru...

2024-07-22
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

kruidje-roer-mij-niet

kruidje-roer-mij-niet - penis. Het Kruidje roer mij niet, heb ik jou daar, 336 Onderscheidene DrinkConditiën 4 [± 1830].

2024-07-22
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Kruidje-roer-mij-niet

Mimosa pudica, is een voor aanraken en stoten gevoelige plant. Bij het Kruidje-roer-mij-niet aanraken van de bladeren vouwen deze zich onmiddellijk toe en buigen in hun geheel omlaag (z. Plantenbewegingen).

2024-07-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kruidje-roer-mij-niet

s.n., siden himdke (it).

2024-07-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

KRUIDJE-ROER-MIJ-NIET

(Mimosa pudica L.), behorende tot de familie der Mimosaceeën, is oorspronkelijk afkomstig van de Antillen, maar nu over alle tropische gebieden verspreid. De plant ontleent haar naam aan haar grote prikkelbaarheid. De samengestelde bladeren dragen aan de top van de bladsteel vier secundaire bladstelen, waarlangs vele kleine blaad...

2024-07-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kruidje-roer-mij-niet

o.; kruidjes-roer-mij-niet of kruidje-roer-mij-nieten; 1. plantk. een broeikastplant; Lat. mimosa pudica: het kruidje-roer-mij-niet laat bij een lichte aanraking zijn takjes zinken; 2. fig. iem., die lichtgeraakt is: een verwend meisje, een kruidje-roer-mij-niet.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kruidje-roer-mij-niet

→ Mimosa pudica.