Wat is de betekenis van kritiek gebied?

2023-10-01
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

kritiek gebied

Alle waarden waarvoor een toetsingsgrootheid significant is; daarmee dus alle waarden vanaf de kritieke waarde(n).

2023-10-01
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Kritiek gebied

De verzameling waarden van de toetsingsgrootheid waarbij de nulhypothese (H0) wordt verworpen.

Direct toegang tot alle 3 resultaten over kritiek gebied?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Kritiek gebied

Is enerzijds een normale kansverdeling gegeven, of een andere verdeling: F-tabel, STUDENT, Binomiale verdeling, WILCOXON verdeling, anderzijds een experimenteel resultaat, dan kan de waag opkomen of het experimentele resultaat een steekproef uit een populatie met gegeven kansverdeling is. Ten einde dit te bepalen, kiest men tevoren een risico = onb...