Wat is de betekenis van kring?

2019
2022-05-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kring

kring - Zelfstandignaamwoord 1. een ronde figuur zoals een cirkel Kinderen, ga maar in een kring staan! 2. een gemeenschap van mensen die met elkaar omgaan Dat is in deze kringen niet gebruikelijk. 3. een ronde vlek op een tafelblad ontstaan do...

Lees verder
2018
2022-05-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kring

kring - zelfstandig naamwoord 1. groep mensen die bij elkaar horen ♢ Willem hoort tot mijn vriendenkring 1. in hogere kringen [bij deftige mensen] 2. in milieukringen ...

Lees verder
2002
2022-05-23
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

kring

Een kring is een werkelijk of denkbeeldig omsloten, afgebakende cirkelvormige ruimte; bij drama een veel voorkomende uitgangssituatie; een kring wordt beschouwd als de meest ideale ontmoetingsvorm; elke deelnemer aan een kring is gelijkwaardig aan de ander, iedereen is goed zichtbaar en aanspreekbaar voor de ander; de kring of cirkel biedt door de...

Lees verder
2001
2022-05-23
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Kring

Werkelijk of denkbeeldig omsloten, afgebakende cirkelvormige ruimte. De kring wordt als de meest ideale vorm van samenkomst van mensen beschouwd. Elke deelnemer aan een kring is gelijkwaardig aan de ander. Ieder is goed zichtbaar en aanspreekbaar voor de ander. Alles wat binnen de kring gedaan wordt is goed zichtbaar voor alle deelnemers. De kring...

Lees verder
1991
2022-05-23
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Kring

Kring - in bepaalde, eigen, of onze kring, de eigen club van homoseksuelen (m/v), de subcultuur. In onze kringen dient het huwelijk vaak ter camouflage. (Vriendschap, juni 1958).

1973
2022-05-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kring

m. (-en), 1. gesloten kromme lijn, cirkel of ongeveer een cirkel (e); ook als beloop: een trekken, beschrijven (bij voortbeweging); de grachten vormen een — om de stad; kringen in een tafelblad, als spoor van vochtig vaatwerk; een om de zon of maan, een ring van licht (op grotere afstand dan een krans), ontstaan door de breking van de lichtst...

Lees verder
1954
2022-05-23
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Kring

om zon of maan. K. behoort tot de haloverschijnselen. Een kring om de zon (of om de maan) ontstaat door breking van het zonlicht in de fijne ijskristalletjes, waaruit de ijle wolkensluiers bestaan. Twee k. zijn algemeen bekend: die met straal van 220 (d.w.z. dat de hoek tussen de richtingen oog-zon en oog-kring 220: bedraagt) en die met straal van...

Lees verder
1952
2022-05-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kring

s., (k)ring, rounte; (in aardappelen), ro(u)ndel (it); -en vormen, kringje, rountsje; (om zon of maan) ring, rêd (it).

1950
2022-05-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kring

m. (-en), 1. gesloten kromme lijn, cirkel of ongeveer een cirkel; ook als beloop : een kring trekken, beschrijven (bij voortbeweging); de grachten vormen een kring om de stad; een steen in ’t water geworpen, vormt kringen; kringen in een tafelblad, als spoor van vochtig vaatwerk; — een kring om zon of maan, e...

Lees verder
1948
2022-05-23
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

kring

kering.(B.I.) droog; (ook:) onvermengd; whisky ~, pure whisky.

1937
2022-05-23
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kring

m. -en, kringetje; 1. cirkelvormige, gesloten kromme lijn; rondte: een kring om zon of maan; de zangers stonden in een kring; kringetjes (tabaksrook nl.) blazen; (fig.) met zijn redeneringen in een kring ronddraaien, telkens op hetzelfde neerkomen; kringen in het hout, zie jaarring; knapen met blauwe kringen onder de ogen, randen; 2. cirkel: in sti...

Lees verder
1898
2022-05-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kring

Kring m. (-en), gesloten kromme lijn, cirkel of ongeveer een cirkel: een steen in ’t water geworpen, vormt kringen; kringen (onder het schaatsenrijden) beschrijven; — kring om zon of maan, ontstaan door de breking der lichtstralen in fijne ijskristallen die in de bovenlucht zweven; keerkring; de kring, waarin zich de aarde om de zon bew...

Lees verder
1898
2022-05-23
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Kring

zie Cirkel.