Wat is de betekenis van krijgsmacht?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

krijgsmacht

krijgsmacht - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) een overheidsdienst die de veiligheid bewaakt door middel van land-, zee- en luchtmacht De Nederlandse krijgsmacht heeft al meerdere keren bewezen dat deze goed functioneert. Woordherkomst samenstelling van krijg en macht met het in...

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over krijgsmacht?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

krijgsmacht

krijgsmacht - zelfstandig naamwoord uitspraak: krijgs-macht 1. groep militairen die vecht voor een land ♢ hij heeft een baan bij de krijgsmacht Zelfstandig naamwoord: krijgs-macht de krijgsmacht ...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Krijgsmacht

v./m. (-en), het totaal van zee-, land- en luchtstrijdkrachten. (e) In 1974 ging in België ging het zgn. plan-Vandenboeynants van start dat tot doel had de eigenlijke gevechtsfuncties in handen te geven van beroepsvrijwilligers. Aanvankelijk moest dit plan beëindigd zijn in 1978, maar door de geringe aanwerving werd de uitvoering verlengd...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Krijgsmacht

v./m. (-en), het totaal van zee-, land- en luchtstrijdkrachten. © In 1974 ging in België ging het zgn. plan-Vandenboeynants van start dat tot doel had de eigenlijke gevechtsfuncties in handen te geven van beroepsvrijwilligers. Aanvankelijk moest dit plan beëindigd zijn in 1978, maar door de geringe aanwerving werd de uitvoering verle...

Lees verder
2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Krijgsmacht

v. (-en), macht van troepen of bemande oorlogsschepen om de vijand te bestrijden.

2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

krijgsmacht

v.; leger en vloot.

2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

krijgsmacht

('krijchs) v. (-en) leger en vloot waarmede oorlog wordt gevoerd.

2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

krijgsmacht

v./m. (-en), het totaal van zee-, landen luchtstrijdkrachten; ook elke verzameling strijdkrachten waarmee men tegen de vijand kan optreden. (e) Art. 195 van de Ned. GW bepaalt dat er tot bescherming van de belangen van de staat een krijgsmacht is, bestaande uit vrijwillig dienenden en uit dienstplichtigen. Art. 118 van de Belg. GW geeft aan dat de...

Lees verder
2023-05-29
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Krijgsmacht

I. Landmacht. a. Suriname. Inleiding.Het belangrijkste deel van de uit verschillende troepensoorten bestaande krijgsmacht vormde de uit Nederland voor den kolonialen dienst bestemde ‘staande armee vrijwilligers’, ook wel ‘sociëteitstroepen’ of‘militie’ genaamd. Daarnaast werden gebruikt ‘Staatsc...

Lees verder