Wat is de betekenis van krijgen?

2019
2021-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

krijgen

krijgen - Werkwoord 1. (ov) verwerven, ontvangen Hij krijgt een boek. 2. (ov) een ziekte oplopen Vlak voor het examen kreeg hij griep. 3. (auxl) maakt met behulp van een meewerkend voorwerp een Werkwoord#Dubbele overgankelijkheid ...

Lees verder
2018
2021-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

krijgen

krijgen - onregelmatig werkwoord uitspraak: krij-gen 1. in het bezit ervan komen ♢ ik kreeg een fiets van Johan 1. slaap krijgen [slaperig worden] 2. ik krijg hem...

Lees verder
1997
2021-06-25
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

krijgen

In de betekenis ‘getroffen worden door’ wordt krijgen zeer vaak gebruikt in verwensingen. Dat is begrijpelijk, omdat men met een verwensing nu eenmaal onheil afsmeekt over zichzelf of over anderen. Krijgen komt o.a. voor in de volgende verwensingen: krijg de aids; ~ alles; ~ het apelazarus; ~ de appelflauw...

Lees verder
1973
2021-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

krijgen

(kreeg, heeft gekregen), (overg.) in het algemeen al of niet door eigen toedoen of inspanning in het bezit van iets komen, verkrijgen, verwerven, bekomen; 1. grijpen, pakken, zich meester maken van, vaak met vijandige bedoeling: men heeft de dief niet kunnen —; je kunt me toch niet —!, uitroep bij het krijgertje spelen; wacht maar, ik z...

Lees verder
1952
2021-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Krijgen

v., krije, k r i g e, k r i g e (n); iets —, earne oan slagje; trachten iets te —, om eat sjen; een poging doen om iets te —, earne in set, smeet op dwaen; willen dat iem. iets krijgt, immen eat ta hawwe wolle; niets —, der keal foarwei komme; iem. wel zullen —, immen...

Lees verder
1898
2021-06-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Krijgen

zie Bekomen.