2020-02-17

Kredietverzekering

Een kredietverzekering is een soort verzekering die het risico dekt wanneer een afnemer de geleverde goederen of diensten niet kan betalen door bijvoorbeeld faillissement, insolvabiliteit, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wanneer iemand geld levert op rekening, kan deze persoon een kredietverzekering afsluiten om zeker te weten dat hij/zij dat geld ook daadwerkelijk krijgt. Er wordt dan premie betaald over de omzet die deze persoon maakt. Als een afnemer niet kan betalen, wordt het geld ui...

2020-02-17

kredietverzekering

kredietverzekering - Verzekering waarmee het kredietrisico kan worden afgedekt.