2019-10-20

Koster

Een koster is iemand die verantwoordelijk is voor het onderhouden en schoonmaken van het kerkgebouw. Ook zet hij of zij liturgische voorwerpen klaar voor het gebruik in de dienst. Een koster is dus een opzichter van een kerk. Zijn werkzaamheden betreffen praktische zaken rond het kerkgebouw zoals de verantwoordelijkheid over de verlichting, verwarming en het onderhoud van de eventueel aanwezige kerktuin. Ook tijdens de kerkdienst speelt de koster een belangrijke rol. Weliswaar is deze rol niet i...

2019-10-20

koster

koster - Zelfstandignaamwoord 1. kerkelijke bediende, die met de zorg van het kerkgebouw, en het vlot verloop van de kerkdiensten belast is Verwante begrippen kerk, kosterij

2019-10-20

Koster

KOSTER, m. (-s), opzichter eener kerk, kerkbewaarder — (Zuidn.) ‘s kosters koe mag op het kerkhof weiden, de koster mag in of bij de kerk doen wat aan anderen ontzegd is (in toepassing op iem. die boven anderen bevoordeeld wordt).

2019-10-20

koster

koster - zelfstandig naamwoord uitspraak: kos-ter 1. beheerder van een kerkgebouw ♢ de koster luidde de kerkklok Zelfstandig naamwoord: kos-ter de koster de kosters het kostertje

2019-10-20

Koster

Koster is de naam van een kerkelijk ambtenaar, doorgaans belast met de zorg voor het kerkgebouw, voor het opensluiten en digtmaken der deuren van dit laatste, met het opwinden van het torenuurwerk en met het luiden der klok. Gewoonlijk is het ambt van voorlezer er mede verbonden. Tot aan 1857 was gewoonlijk een onderwijzer der lagere school met die betrekkingen belast, — thans echter mag hij die zonder bepaalde vergunning van de school-autoriteiten niet bekleeden. Intusschen wordt deze vergunn...

2019-10-20

Koster

Koster - 1) Edward Bernard, Ned. letterk., geb. te Londen 1861. In 1879 student in de klassieke letteren te Leiden; werd in Sept. 1885 als candidaat in de klassieke letteren leeraar in de oude talen aan het Instituut-Schreuders te Noordwijk-Binnen, tot hij in 1888 tot leeraar werd benoemd aan het gymnasium te Doetinchem; hij promoveerde 1891 te Leiden op een dissertatie, getiteld Studia, Tragica-Homerica. In 1896 vestigde hij zich als privaat-docent te ’s-Hage, waar hij in 1898 leeraar werd aa...

2019-10-20

Koster

Koster - zie C. E. Gruntke.