2020-02-25

Kostenvergoeding bezwaar

Bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan kan tot kosten leiden, bijvoorbeeld in verband met de inhuur van een jurist, advocaat of arts-gemachtigde. Soms is het bestuursorgaan verplicht die kosten aan de bezwaarmaker te vergoeden. Het voor vergoeding van kosten in bezwaar relevante wetsartikel is 7:15 Algemene wet bestuursrecht. Om voor kostenvergoeding in bezwaar in aanmerking te komen moet aan onderstaande vier voorwaarden voldaan zijn: -1. Het verzoek om vergoeding moet worde...