Wat is de betekenis van Koppen?

2023-06-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

koppen

koppen - Werkwoord 1. (ov) (voetbal) een bal een stotende beweging met het hoofd geven Hij kopte hem het doel in. 2. (ov) de kop verwijderen Hij ging de tulpen koppen. 3. iets met het kopje naar boven leggen 4. (ov) in een krantenkop vermelden...

Lees verder
2023-06-10
Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Marc De Coster (2017)

Koppen

Koppen - een artikel van een kop of titel voorzien. Wil jij dat even koppen? heeft dus niets met voetbal te maken. Een kop is altijd in een grotere en vettere letter gezet dan de tekst die erop volgt. Vooral in de sensatiepers worden de koppen in een steeds groter corps gezet.

2023-06-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

koppen

koppen - regelmatig werkwoord uitspraak: kop-pen 1. met je hoofd een zet geven ♢ hij kopte de bal in het doel Regelmatig werkwoord: kop-pen ik kop jij/u kopt ...

Lees verder

Direct toegang tot alle 19 resultaten over Koppen?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-10
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Koppen

Koppen - in journalistenjargon als werkwoord: berichten; laten weten; als titel van een artikel hebben. Zou de nieuwe betekenis van het woord ‘koppen’ al opgenomen zijn in de binnenkort te verschijnen nieuwe uitgave van de Grote Van Dale? Ik lees het pas de laatste tijd ongeveer elke dag in de krant; het is, als ik mij niet vergis, ook een echt kra...

Lees verder
2023-06-10
Videofilmen: termen en begrippen

Emanuel Damsteeg (1992)

Koppen

Lees- en/of schrijfelementen in audio- en videorecorders om magnetische signalen op magneetband te schrijven of daarvan af te lezen.

2023-06-10
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Koppen

1. (akkerbouw) Bewerking van de biet, waarbij blad en kop van de wortel worden gescheiden. De kop, die armer is aan suiker dan de wortel doch rijker aan mineralen, heeft een nadelige invloed op de verwerking van de suikerbieten in de fabriek. De juiste plaats van afsnijden is bij de onderste bladaanzet; het snijvlak dient recht en glad te zijn, te...

Lees verder
2023-06-10
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Koppen

kleine glazen zuigkolfjes, welke artsen vroeger op de huid plaatsten als prikkeltherapie (eventueel na de huid ter plaatse een acupunctuur te hebben doen ondergaan: „bloedige koppen"), een soort aderlating.

2023-06-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Koppen

v., kopje.

2023-06-10
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Koppen

kikkervisje.

2023-06-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Koppen

(kopte, heeft gekopt), I. onoverg., (gew.) koppig zijn, een kop tonen; met een kop lopen, wrokken : hij kopt al de ganse dag ; II. overg. en abs., 1. door het zetten van laatkoppen bloed aftrekken; scherven; — de kop afsnijden (inz. van ansjovis); 3. (Zuidn.) toppen; 4. (sport) een bal koppen, met het hoofd opvangen en t...

Lees verder
2023-06-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

KOPPEN

zijn instrumenten, die vroeger in de geneeskunde werden gebruikt ter vermindering van pijn en ontstekingsverschijnselen. De bewerking heette: koppen zetten. Men onderscheidde droge en natte of bloedige koppen. De eerstgenoemde waren glazen halve bollen met geslepen rand. De lucht er in werd verdund door verwarmen, bijv....

Lees verder
2023-06-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

koppen

kopte, heeft gekopt; bloed aftrekken door het zetten van laatkoppen; voetbalspel: met de kop de bal opvangen; koppig zijn.

2023-06-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Koppen

Speciaal bij het voetballen gebruikte techniek van balbehandeling, waarbij de bal met het hoofd opgevangen en teruggestooten wordt. Ofschoon het k. bij geen spel verboden is, wordt het practisch slechts toegepast bij het voetbalspel, omdat hier aanraken van den bal met de handen (uitgezonderd door den doelman) als overtreding gestraft wordt. Door t...

Lees verder
2023-06-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

koppen

(kopte, heeft gekopt), (overg. en abs.) 1.door het zetten van laatkoppen bloed aftrekken; 2.van de kop ontdoen, toppen: ansjovis, tulpen 3.(sport) een bal —, met het hoofd opvangen en terug- of verder stoten: hij kopt prachtig.

Lees verder
2023-06-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Koppen

Het begrip koppen heeft 2 verschillende betekenissen: 1. koppen - KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), door het zetten van laatkoppen bloed aftrekken; scherven; kaken (van ansjovis). KOPPING, v. (-en), het koppen; scherving; insnijding in de opperhuid. 2. koppen - KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), (gew.) koppig, hoofdig zijn; zijn kop toonen; met een kop l...

Lees verder
2023-06-10
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Koppen

Koppen is de naam van eene heelkundige bewerking, dienende om de huid op eene bepaalde plaats te prikkelen en hierdoor afleiding te bezorgen aan dieper gelegen deelen. Het geschiedt door boven die plaats door middel van kopglazen of koppen van kaoetsjoek een luchtledig te maken. Hiertoe doet men in zoodanig glas, dat den vorm heeft van een theekopj...

Lees verder
2023-06-10
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Koppen

Koppen, bw. gel. (ik kopte, heb gekopt), door het zetten van laatkoppen bloed aftrekken; scherven. *-SNELLER, m. (-s), moordenaar op het oost-indische eiland Borneo, benaming aan de Dajaks gegeven. *-ZETTEN, o. gmv. *-ZETTER, m. (-s), *-ZETSTER, v. (-s), *...PER, m. (-s), *...STER, v. (-s), die laatkoppen zet.

Lees verder
2023-06-10
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Koppen

z.n.m. 1. Verhevenheden, gevormd door ’t zeeschuim, die zich boven de baren vertoonen, waar sterke branding gaat. 2. Uitspringende gedeelten van zware of donderwolken. 3. Mannen, personen. Dat vaartuig was met vijftig koppen bemand (had vijftig man aan boord).

Lees verder
2023-06-10
Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Corneel (van) Kiel (1573)

koppen

Decacuminare, amputare: truncare. 􀀀ποκ􀀀πτειν gal. couper: angl. choppe.

Lees verder