Wat is de betekenis van komisch?

2019
2020-11-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

komisch

komisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. de lachlust opwekkend Woordherkomst afgeleid van het Hoogduitse 'komisch' (met het achtervoegsel -isch) Synoniemen grappig, koddig, komiek

Lees verder
2018
2020-11-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

komisch

komisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ko-mies 1. waar je om kunt lachen ♢ hij maakte een komisch dansje Bijvoeglijk naamwoord: ko-mies ... is komischer dan ... het komische ...

Lees verder
1997
2020-11-23
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

komisch

zie duo.

1973
2020-11-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

komisch

bn. en bw., in ruime zin de eigenschap van al wat de lachlust opwekt, in engere zin dat lach wekkende dat voortkomt uit de doorziene tegenst. van het gepretendeerde en het werkelijke, of uit het bestaan van een ongemotiveerde tegenst. alleen (komisch is meer verfijnd grappig dan komiek): de ernst waarmee hij al die malligheden beweerde, was hoogst...

Lees verder
1933
2020-11-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Komisch

Het komische is een der oorzaken van het aangenaam lachen. Het gevoel van het komische is gemengd aesthetisch en spruit voort uit het bewustworden van een contrast tusschen de spanning, teweeggebracht door de verwachting van iets ernstigs, groots, edels, sociaals enz., en de plotse ontspanning (verrassing), veroorzaakt door hetgeen volgt. Het komis...

Lees verder
1926
2020-11-23
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Komisch

Eigenlijk: blijspelachtig; en zoo: den lachlust opwekkend, hetzij opzettelijk, in den zin van geestig, humoristisch; hetzij onopzettelijk, in den zin van: mal, dwaas. Het komische ontstaat als iets, dat groote verwachting wekt, tot iets onbeduidends wordt. Zoo lacht God in den hemel bij het rumoer der volkerenwereld, omdat het toch op niets uitloop...

Lees verder
1925
2020-11-23
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

komisch

De psychische uitwerking, gewekt door de tegenstelling tusschen werkelijkheid en gekoesterde verwachting; de botsing tusschen twee contrasteerende voorstellingen; de schijn van gewichtigheid, zich oplossend in niets; de schijnwaarde, die zichzelf aan de kaak stelt. In één woord: de omkeering van ernst in kortswijl en de daardoor vrijk...

Lees verder