Wat is de betekenis van Koloniaal Instituut?

2002
2021-06-19
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Koloniaal Instituut

Koloniaal Instituut - Zie: Instituut voor de Tropen.

1949
2021-06-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Koloniaal Instituut

zie Indisch Instituut.

1933
2021-06-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Koloniaal instituut

1910 opgerichte vereen., zetelend te A’dam i/h Kol. Museum met rijke verzamelingen, betrekking hebbend op Ned. O.- en W.Indië. Doel der vereen, is het verbreiden v. kennis aangaande de Ned. koloniën op elk gebied o.a. d/h organiseeren v. leergangen.

Lees verder
1933
2021-06-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Koloniaal Instituut

1° in Nederland, vereeniging, op initiatief van den oud-minister van Koloniën J. T. Cremer en het Tweede-Kamerlid dr. H. F. R,. Hubrecht in 1910 opgericht, ondergebracht in een gebouw te Amsterdam, speciaal gebouwd voor het doel, de ethnographica der vereeniging op overzichtelijke wijze te kunnen tentoonstellen en de vereeniging de noodig...

Lees verder
1928
2021-06-19
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Koloniaal Instituut

Velen zullen wel eens bij gelegenheid van een schoolreisje naar het museum van het Koloniaal Instituut aan de Mauritskade te Amsterdam zijn geweest, om daar de op school opgedane kennis over Ned.-Indië aan te vullen. Het museum vult lang niet het gehele gebouw, dat toebehoort aan de Vereniging Koloniaal Instituut, die vijf en twintig jaar gele...

Lees verder
1916
2021-06-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Koloniaal instituut

Koloniaal instituut, - zie INSTITUUT (KOLONIAAL).