Wat is de betekenis van Koloniaal Instituut?

2023-05-30
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Koloniaal Instituut

Koloniaal Instituut - Zie: Instituut voor de Tropen.

2023-05-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Koloniaal Instituut

is de oude benaming voor Kon. Instituut voor de Tropen.

Direct toegang tot alle 8 resultaten over Koloniaal Instituut?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Koloniaal Instituut

zie Indisch Instituut.

2023-05-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Koloniaal instituut

1910 opgerichte vereen., zetelend te A’dam i/h Kol. Museum met rijke verzamelingen, betrekking hebbend op Ned. O.- en W.Indië. Doel der vereen, is het verbreiden v. kennis aangaande de Ned. koloniën op elk gebied o.a. d/h organiseeren v. leergangen.

Lees verder
2023-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Koloniaal Instituut

1° in Nederland, vereeniging, op initiatief van den oud-minister van Koloniën J. T. Cremer en het Tweede-Kamerlid dr. H. F. R,. Hubrecht in 1910 opgericht, ondergebracht in een gebouw te Amsterdam, speciaal gebouwd voor het doel, de ethnographica der vereeniging op overzichtelijke wijze te kunnen tentoonstellen en de vereeniging de noodig...

Lees verder
2023-05-30
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Koloniaal Instituut

Velen zullen wel eens bij gelegenheid van een schoolreisje naar het museum van het Koloniaal Instituut aan de Mauritskade te Amsterdam zijn geweest, om daar de op school opgedane kennis over Ned.-Indië aan te vullen. Het museum vult lang niet het gehele gebouw, dat toebehoort aan de Vereniging Koloniaal Instituut, die vijf en twintig jaar gele...

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Koloniaal instituut

Koloniaal instituut, - zie INSTITUUT (KOLONIAAL).

2023-05-30
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Koloniaal Instituut

De te Amsterdam, op het initiatief van de heeren J.T. Cremeren Dr. H.F.R. Hubrecht, in 1910 opgerichte vereeniging ‘Koloniaal Instituut’ stelt zich, blijkens art. 3 van hare statuten, ten doel, in het algemeen: het verzamelen en verbreiden van kennis omtrent onze overzeesche gewesten; in het bijzonder: de behartiging der handels-, landb...

Lees verder