Wat is de betekenis van Koers-winstverhouding?

2015
2021-03-01
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Koers-winstverhouding

De verhouding tussen de beurswaarde aan het einde van het boekjaar en de winst per aandeel.

2013
2021-03-01
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Koers-winstverhouding

De koers/winstverhouding, afgekort tot k/w, is het verhoudingsgetal dat ontstaat door de koers te delen door de winst per aandeel. De koers/winstverhouding wordt veel gebruikt om te beoordelen of een aandeel relatief duur of goedkoop is.

2005
2021-03-01
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Koers-winstverhouding

Beurswaarde van een aandeel aan einde boekjaar/Winst (na belasting) per aandeel

2003
2021-03-01
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

koers-winstverhouding

koers-winstverhouding - Waarderingsmaatstaf die aangeeft hoeveel keer beleggers bereid zijn de getaxeerde winst per aandeel te betalen voor één aandeel. De koers-winstverhouding is berekend aan de hand van winsttaxaties.

1991
2021-03-01
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Koers-winstverhouding

(andere naam: price-earnings ratio). De koers per aandeel gedeeld door de netto-winst na aftrek van winstbelastingen.