Synoniemen van Koers

2019-11-16

Koers

De koers is de prijs die op financiële markten, zoals een effectenbeurs, tot stand komt. Een koers heeft altijd betrekking op een bepaald effect, zoals een aandeel, een obligatie of een optie. De waarde van effecten die op de beurs worden verhandeld, kan per dag verschillen. Zo kan een aandeel van een bepaald bedrijf dalen of stijgen door bijvoorbeeld een overname van een ander bedrijf of een fusie. De, als het ware, huidige waarde van een effect wordt ook wel de koers genoemd. Niet alleen...

2019-11-16

Koers

een gelopen -/race gezegd van iets waarvan de afloop vast staat; het is al beslist. Dit gezegde duikt frequent op in politieke milieus, maar werd eigenlijk ontleend aan de sporttaal. Ook journalisten zijn gek op dit cliché, datje bijna dagelijks in de krant aantreft. De kwestie van de kruisraketten is allerminst een gelopen race. In zelfs de democratisch meest bedenkelijke variant kan de meerderheidsopvatting in het land tot zijn recht komen. (De Volkskrant, 07/09/85) Neen, het is nog geen ge...

2019-11-16

KOERS

KOERS is een computersyteem ten behoeve van de stukverwerking en het raadplegen van de Basisregistratie Kadaster.

2019-11-16

koers

koers - Ander woord voor de prijs van bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie.

2019-11-16

Koers

Koers - algemene benaming voor wielerwedstrijd. Fr. corrida; Eng. race. 'Niet meer in de koers zijn': geen kans meer maken om de wedstrijd te winnen. Gallicisme, naar Fr. n'être plus dans la course. 'Een tegenstander uit de koers houden': hem de kans niet geven om te winnen. 'De koers naar je hand zetten': op zo'n wijze fietsen dat de omstandigheden in je voordeel werken. 'De koers hard maken': de tegenstanders afmatten door het tempo voortdurend op te drijven. 'Een kapitale koers': een prachti...

2019-11-16

Koers

De prijs van aandelen en obligaties

2019-11-16

koers

Algemene benaming voor een wielerwedstrijd. Frans: course, corrida. Engels: race. ‘Niet meer in de koers zijn’: geen kans meer maken om de wedstrijd te winnen. Gallicisme. Naar het Frans: ‘n’être plus dans la course’. ‘Een tegenstander uit de koers houden’: hem de kans niet geven om te winnen. ‘De koers naar je hand zetten’: op zo’n wijze fietsen dat de omstandigheden in je voordeel werken. ‘De koers hard maken’: de tegenstanders afmatten door het tempo voortdurend op te...

2019-11-16

Koers

De prijs van een verhandelbaar waardepapier.

2019-11-16

koers

(de; -en) - wielerwedstrijd: een gelopen koers, wedstrijd waaruit alle spanning mbt. de uitslag lijkt te zijn verdwenen; niet meer in (de) koers zijn, geen kans meer maken om de wedstrijd te winnen; iem. uit de koers houden, iem. verhinderen te winnen; de koers hard maken, (zelf of door knechten) het tempo (laten) opvoeren zodat de tegenstander niet kan ont snappen en verzwakt, ook: (als eerste) in de aanval gaan; de koers verkopen, aan een andere renner tegen betaling van een afgesproken bedrag...

2019-11-16

koers

koers - Zelfstandignaamwoord 1. (scheepvaart) (luchtvaart) de richting die een vaartuig of een vliegtuig op een bepaald moment aanhoudt of wil aanhouden 2. richting waarin ontwikkelingen gaan 3. (handel, beurshandel) de ontwikkeling van de waarde van een obligatie, van een aandeel, van een optie etc 4. (geldhandel) verhouding ten opzichte van andere valuta 5. snelheidswedstrijd, met name van wielrenners, paarden of honden koers - Werkwoord 1. eerste per...

2019-11-16

Koers

m. (-en), weg, richting, inz. de richting van een schip: weet gij ook, welken koers hij is uitgegaan — den koers zetten of richten naar, zich wenden naar: het schip zette koers naar Engeland; den koers bepalen; uit den koers raken; van den koers zijn, den koers kwijt zijn de goede richting verloren hebben; (ook fig.); van den rechten koers afdwalen, (ook fig.) het pad der deugd verlaten; — behouden koers, reis; — de nieuwe koers op staatkundig gebied, de nieuwe richting; — (kooph.) gangb...

2019-11-16

koers

koers - zelfstandig naamwoord 1. de kant waar het heen gaat ♢ wat is de koers van dit schip? 1. uit de koers raken [uit de goede richting raken] 2. de koers kwijt zijn [niet langer de goede kant op gaan] 3. een andere koers gaan varen

 • 2019-11-16

  Koers

  Koers. - 1) Door stroom en wind zal een schip niet precies in het verlengde van zijn hartlijn bewegen, maar ook eenigszins de richting, van wind en stroom volgen, zoodat het schip een richting volgt, die met zijn hartlijn een hoek maakt, waarvan de grootte afhangt van scheeps-, wind- of stroomsnelheid en behouden koers genoemd wordt. De richting, die het schip zou volgen zonder wind of stroom, is de gestuurde of voor liggen de koers, terwijl de hoek tusschen behouden en gestuurde koers misgissin...

  2019-11-16

  Koers

  Koers - 1. De richting waarin een jacht gestuurd wordt. Hij wordt meestal uitgedrukt in graden, soms in kompasstreken. De voorliggende koers is de koers die op een bepaald moment op het kompas afgelezen kan worden. De koerslijn wordt met potlood in de kaart getrokken als route die gevaren moet worden. Hij wordt altijd in graden door de navigator aan de stuurman doorgegeven. Moeten we b.v. van A naar B dan wordt op de kaart de te varen koers bepaald. Dit kan gedaan worden door de lijn AB evenwijd...

  2019-11-16

  Koers

  Koers - Eng. exchange, of: course of exchange, Fr. Ie cours, D. Kurs. In den effecten-, wissel- en geldhandel de veranderlijke prijs der effecten, wissels, coupons, speciën, edele metalen, enz. — Haaften, M. van, Koers en rente. In Arch. v. d. Verzekeringswetenschap, dl. 11 (1909-10), bl. 330-351. — Neumann’s Kurs-Tabellen d. Berliner Fonds-Börse. Zusammenstellung d. monatl. u. jährl. höchsten, niedrigsten u. letzten Kurse innerhalb d. letzten 6 Jahre. Berlin, Verlag f. Börsenu. Fina...

  2019-11-16

  Koers

  betekent ten eerste de waarde, die het geld van het ene land in het andere land heeft. Zegt men, dat de koers van den franc 10 is, dan wil dit zeggen, dat men in een wisselkantoor te Amsterdam io cent voor één franc moet betalen. „Buiten koers stellen” van een bepaalde munt of geldsoort wil zeggen, dat die munten of bankbiljetten niet meer in omloop gebracht, maar ingetrokken worden. Niet alleen voor gemunt geld of bankbiljetten, doch ook voor wissels geldt natuurlijk e...

  2019-11-16

  koers

  koers - m., waarde van ’t geld; prijs der effecten en wissels; weg; richting van een schip op zee; „den koers kwijt zijn”: in de war zijn.

  2019-11-16

  Koers

  1° (beurstechn.) de prijs voor geld en voor vervangbare geldswaarden (effecten, wissels, coupons e.d.). Voorzoover het betreft de k. van geldswaarden, die ter beurze of op de geldmarkt worden verhandeld, komen deze tot uitdrukking in een koersnoteering, die volgens een bepaald noteeringssvsteem pleegt te geschieden. Is zulk een noteering onder officieel toezicht tot stand gekomen, zoodat eenige waarborg aanwezig is te achten, dat deze genoteerde k. het marktbeeld weergeven, dan spreekt men v...

  2019-11-16

  koers

  m. geldsomloop; gangbaarheid van een muntsoort; lopende prijs (bv. van effecten, geld enz.); loop, richting van een schip.