Wat is de betekenis van Koers?

2022
2023-01-29
De nieuwe Spelerij

Coaching & training

Koers

is de richting die iemand of een organisatie volgt, bijvoorbeeld door middel van een strategie of een visie, om hun doelen te bereiken.

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

koers

koers - Zelfstandignaamwoord 1. (scheepvaart) (luchtvaart) de richting die een vaartuig of een vliegtuig op een bepaald moment aanhoudt of wil aanhouden 2. richting waarin ontwikkelingen gaan 3. (handel, beurshandel) de ontwikkeling van de waarde van een obligatie, van een aandeel, van een optie etc 4. (geldhandel) verho...

Lees verder
2018
2023-01-29
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Koers

De prijs van aandelen en obligaties

2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

koers

koers - zelfstandig naamwoord 1. de kant waar het heen gaat ♢ wat is de koers van dit schip? 1. uit de koers raken [uit de goede richting raken] 2. de koers kwijt zijn ...

Lees verder
2017
2023-01-29
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

KOERS

KOERS is een computersyteem ten behoeve van de stukverwerking en het raadplegen van de Basisregistratie Kadaster.

2017
2023-01-29
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Koers

De prijs van een verhandelbaar waardepapier.

2017
2023-01-29
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Koers

Koers - algemene benaming voor wielerwedstrijd. Fr. corrida; Eng. race. 'Niet meer in de koers zijn': geen kans meer maken om de wedstrijd te winnen. Gallicisme, naar Fr. n'être plus dans la course. 'Een tegenstander uit de koers houden': hem de kans niet geven om te winnen. 'De koers naar je hand zetten': op zo'n wijze fietsen dat de omstandighede...

Lees verder
2016
2023-01-29
Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Koers

De koers is de prijs die op financiële markten, zoals een effectenbeurs, tot stand komt. Een koers heeft altijd betrekking op een bepaald effect, zoals een aandeel, een obligatie of een optie. De waarde van effecten die op de beurs worden verhandeld, kan per dag verschillen. Zo kan een aandeel van een bepaald bedrijf dalen of stijgen door bijvoorbe...

Lees verder
2015
2023-01-29
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

koers

(wieler)wedstrijd Ik heb geen talen om erelijsten van renners te onthouden. In dat opzicht is mijn geheugen zo lek als een band waarmee je Parijs-Roubaix verleist. Toch ben ik Zot van de Koers. (Manu Adriaens, Zot van de koers) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 1

Lees verder
2009
2023-01-29
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

koers

Algemene benaming voor een wielerwedstrijd. Frans: course, corrida. Engels: race. ‘Niet meer in de koers zijn’: geen kans meer maken om de wedstrijd te winnen. Gallicisme. Naar het Frans: ‘n’être plus dans la course’. ‘Een tegenstander uit de koers houden’: hem de kans niet geven om te winnen. ‘De koers naar je hand zetten’: op zo’n wijze fietsen d...

Lees verder
2009
2023-01-29
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

koers

(de; -en) - wielerwedstrijd: een gelopen koers, wedstrijd waaruit alle spanning mbt. de uitslag lijkt te zijn verdwenen; niet meer in (de) koers zijn, geen kans meer maken om de wedstrijd te winnen; iem. uit de koers houden, iem. verhinderen te winnen; de koers hard maken, (zelf of door knechten) het tempo (laten) opvoeren zodat de tegenstander nie...

Lees verder
2004
2023-01-29
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

koers

(de, -en)snelheidswedstrijd van paarden of van wielrenners

2003
2023-01-29
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

koers

koers - Ander woord voor de prijs van bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie.

1998
2023-01-29
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Koers

een gelopen -/race gezegd van iets waarvan de afloop vast staat; het is al beslist. Dit gezegde duikt frequent op in politieke milieus, maar werd eigenlijk ontleend aan de sporttaal. Ook journalisten zijn gek op dit cliché, datje bijna dagelijks in de krant aantreft. De kwestie van de kruisraketten is allerminst een gelopen race. In zelfs de democ...

Lees verder
1994
2023-01-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Koers

[Fr. course, van Lat. cursus = loop, van currere = lopen, rennen] loop, omloop, geldomloop, beursprijs van geld en geldswaardige papieren; richting van loop of vaart.

1993
2023-01-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Koers

beursprijs van geld; richting

1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Koers

1. vaarrichting: koers zetten naar Groenland; 2. snelheidswedstrijd; 3. marktprijs van de aan de beurs verhandelde goederen, waardepapieren, deviezen en edele metalen. De lijst van deze - op een bepaalde dag geldende - prijzen noemt men de prijscourant of koerslijst. Voorbeeld: als aan de effectenbeurs door de beurscommissionair, die de orders (ko...

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

koers

m. (en), 1. richting waarin een vaar of vliegtuig zich op een bepaald ogenblik voortbe weegt (e): de — was oost; — houden; het schip op of in brengen; een bepaalde — sturen, ook alleen — sturen, nl. naar het kompas of de koerslijn; zet ten of richten naar, zich wenden naar: het schip zette — naar Engeland; de —...

Lees verder
1971
2023-01-29
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Koers

Koers - 1. De richting waarin een jacht gestuurd wordt. Hij wordt meestal uitgedrukt in graden, soms in kompasstreken. De voorliggende koers is de koers die op een bepaald moment op het kompas afgelezen kan worden. De koerslijn wordt met potlood in de kaart getrokken als route die gevaren moet worden. Hij wordt altijd in graden door de navigator aa...

Lees verder
1952
2023-01-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Koers

s., koerts; uit degaan, út it roer rinne.