2019-10-21

koepel

Een koepel is een bolvormig gewelf op basis van een cirkel of regelmatige veelhoek.

2019-10-21

koepel

koepel - zelfstandig naamwoord uitspraak: koe-pel 1. dak in de vorm van een bol ♢ in de koepel van de gevangenis zijn cellen gemaakt Zelfstandig naamwoord: koe-pel de koepel de koepels het koepeltje

2019-10-21

koepel

koepel - Zelfstandignaamwoord 1. (bouwkunde) een gewelf in de vorm van een halve bol of een halve ellipsoïde Het Pantheon van Rome is één van de oudste koepels. 2. (wiskunde) een ruimtelijke figuur, veelvlak Een vijfhoekige koepel is in de meetkunde een Johnson-lichaam. 3. (in samenstellingen van woorden) een overkoepelend orgaan Volgens de koep...

2019-10-21

Koepel

m. (-s), rond dak, ronde kap: de koepel van de St. Pieterskerk te Rome; — tuinhuisje (al of niet met zulk een dak): de familie zat thee te drinken in den koepel. KOEPELTJE, o. (-s).

2019-10-21

Koepel

Koepel - zie PANTSERKOEPEL.

2019-10-21

koepel

koepel - Bouwkundige elementen die meestal lijken op een bol of een deel van een bol, zo gebouwd dat zij naar alle kanten gelijke druk uitoefenen.

2019-10-21

Koepel

1° (Techn.) Het koepelgewelf ontstaat door wentelen van een kromme lijn om een verticale as. De grondvorm is cirkelvormig, zoodat bij toepassing op een rechthoekig grondplan overgangsvormen in de hoeken moeten worden toegepast (→ Pendentief; Tromp; Stalactiet). Een koepelgewelf geeft zijdruk, die moet worden opgevangen door steunconstructies, bijv. halfkoepels, tongewelven, enz. In den omtrek van den k. treden zgn. ringspanningen op, welke gewoonlijk onschadelijk worden gemaakt door het...