Wat is de betekenis van Knoopkruid?

1982
2022-08-14
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

KNOOPKRUID

(Centauréa) Z.V1.: bokkestaden; N.B.: Baerlandse kernoffel; Th. Ph.: bokseten; Z.V1.: stokking; N.B.: wammesknopen). Groot geslacht van kruidachtige planten behorend tot de familie der composietachtigen, met vele verschillende vormen, die vaak moeilijk te determineren zijn. Zeer gemakkelijk te herkennen is de korenbloem (C. cyanus)...

Lees verder
1981
2022-08-14
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Knoopkruid

nauw verwant met de korenbloem . Het verschilt er hoofdzakelijk van door de rode kleur der bloemen. Het groeit op droge grond en langs wegen en dijken.

1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

knoopkruid

o., enige soorten uit het planten geslacht Centaurea (familie Compositae); zwart— C. nigra, gewoonC. pratensis, echt C. jacea.

1958
2022-08-14
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KNOOPKRUID

(Fr.: soldaieknoop). Plant. GewoonK. is algemeen in het oosten. Andere soorten adventief.

Lees verder
1952
2022-08-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Knoopkruid

s.n., soldateknoop.

1950
2022-08-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Knoopkruid

o., samengesteldbloemige plant met vuil lichtpurperen bloem (Centaurea jacea), veel langs wegen en dijken en in droge grasgrond voorkomende ; — zwart knoopkruid (G. nigra).

1949
2022-08-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Knoopkruid

(Centaurea Jacea), plant uit de Composietenfam *. Roodpaarse bloemen, ingesneden bladeren. Op droge grond en langs dijken.

Lees verder
1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Knoopkruid

(Centaurea Jacea), ook wambuisknoopen of ijzerhard genaamd, plantensoort van de fam. der samengesteldbloemigen, 30-90 cm hoog, overblijvend, van Juni tot den herfst met lichtpurperen bloemen bloeiend, komt algemeen op drogen grasgrond en langs wegen voor, plaatselijk in verschillende vormen. Plet zwart k., C. nigra, eveneens lichtpurper, maar zonde...

Lees verder
1916
2022-08-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Knoopkruid

Knoopkruid - volksnaam voor de in ons land wild voorkomende Centaurea Jacea