Wat is de betekenis van knelling?

1973
2021-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

knelling

v. (en), het knellen; het gekneldwor den; (fig.) drukking, benauwenis.

1950
2021-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Knelling

v. (-en), het knellen; het gekneld worden; (fig.) drukking, benauwing.