Wat is de betekenis van knellen?

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

knellen

knellen - Werkwoord 1. pijnlijk drukken Die nieuwe schoenen knellen.

2024-07-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

knellen

knellen - regelmatig werkwoord uitspraak: knel-len 1. te strak zitten ♢ die broek knelt in mijn middel 2. stevig vasthouden ♢ hij knelde haar in zijn armen Regelmatig werkwoord: ...

2024-07-21
Woordenboekje Nederlandse Jiddisch

H. Beem (1975)

Knellen

onderwijzen, inpompen; etymologie, onzeker.

2024-07-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Knellen

v., knipe, twinge.

2024-07-21
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Knellen

(knelde, heeft gekneld), 1. met sterke druk vatten of gevat houden, stijf drukken (over zekere uitgestrektheid), veelal zó dat daardoor een indruk, een striem ontstaat, klemmen: zich de vinger knellen; knellende banden; een knellende greep ; — (dicht.) boeien: knel hem aan de rots (Da Costa); — in zwak...

2024-07-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

knellen

knelde, h. gekneld (klemmen, nijpen; inz. pijnlijk drukken; fig. benauwen): die laarzen knellen mij; zie schoen 1; fig. het knellend juk der dienstbaarheid, prangend.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

knellen

('knellən) (knelde, heeft gekneld) 1. klemmen: zich de vinger -. 2. samendrukken en pijn veroorzaken: die schoen knelt hem; gij weet niet waar de schoen hem knelt, ook Fig. waar de oorzaak zit van zijn verdriet. Syn. klemmen, nijpen. 3. drukken : -de belastingen.