Wat is de betekenis van knellen?

2023-09-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

knellen

knellen - Werkwoord 1. pijnlijk drukken Die nieuwe schoenen knellen.

2023-09-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

knellen

knellen - regelmatig werkwoord uitspraak: knel-len 1. te strak zitten ♢ die broek knelt in mijn middel 2. stevig vasthouden ♢ hij knelde haar in zijn armen Regelmatig werkwoord: ...

Direct toegang tot alle 10 resultaten over knellen?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Woordenboekje Nederlandse Jiddisch

H. Beem (1975)

Knellen

onderwijzen, inpompen; etymologie, onzeker.

2023-09-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Knellen

v., knipe, twinge.

2023-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Knellen

(knelde, heeft gekneld), 1. met sterke druk vatten of gevat houden, stijf drukken (over zekere uitgestrektheid), veelal zó dat daardoor een indruk, een striem ontstaat, klemmen: zich de vinger knellen; knellende banden; een knellende greep ; — (dicht.) boeien: knel hem aan de rots (Da Costa); — in zwak...

2023-09-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

knellen

knelde, h. gekneld (klemmen, nijpen; inz. pijnlijk drukken; fig. benauwen): die laarzen knellen mij; zie schoen 1; fig. het knellend juk der dienstbaarheid, prangend.

2023-09-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

knellen

('knellən) (knelde, heeft gekneld) 1. klemmen: zich de vinger -. 2. samendrukken en pijn veroorzaken: die schoen knelt hem; gij weet niet waar de schoen hem knelt, ook Fig. waar de oorzaak zit van zijn verdriet. Syn. klemmen, nijpen. 3. drukken : -de belastingen.

2023-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

knellen

(knelde, heeft gekneld), 1. (overg.) met sterke druk vatten of gevat houden, stijf drukken (over zekere uitgestrektheid), veelal zó dat daar door een indruk, een striem ontstaat, klemmen: zich de vinger knellende banden; een knellende greep; (in zwakker opvatting) stevig drukken: iemand in de armen ; 2. (onoverg.) drukken en daardoor pijn v...

2023-09-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Knellen

(knelde, heeft gekneld), klemmen: zich den vinger knellen; — drukken en daardoor pijn veroorzaken: de schoen knelt mij; (zegsw.) gij weet niet, waar de schoen hem knelt, de oorzaak van zijn verdriet; (fig.) drukken, benauwen; knellende (drukkende) belastingen; het knellende juk der slavernij. KNELLING, v. (-en), het knellen; (fig.) drukking,...

2023-09-28
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Knellen

zie Knijpen.