Synoniemen van Kloot

2020-04-07

Kloot

1. aan mijn kloten, daar denk ik niet aan; geen sprake van. Platte afwijzing. Vooral gehoord in Vlaanderen. 2. bij zijn kloten pakken, bij de kraag vatten. Bij de kloten hebben bet. ‘te grazen nemen; voor de gek houden’. Slanguitdr. Het drong tot me door dat ik mijn ouwe bij de kloten had. (A.F.Th. van der Heijden: Asbestemming. Een requiem, 1994) 3. daar veeg ik mijn kloten aan, daar trek ik me niets van aan. Vulgair slang. 4. dat is in mijn kloten, dat is naar mijn zin. Vulgair slang. 5. de...

2020-04-07

Kloot

Kloot - 'de kloten vol hebben': veel doping gebruikt hebben. Vgl. Fr. charger la mule. 'Met kapotte kloten op de fiets zitten': kapot, dood zitten. 'Z'n kloten afdraaien': hard werken, zich afbeulen. Vlaamse uitdr. In Nederland alleen in wielerterminologie.

2020-04-07

Kloot

In eerste instantie kan een verband gezocht worden met de betekenis van het woord kloot (mnl. cloot): bal, (wereld)bol, kluit, klomp. In pejoratieve zin was het woord eertijds al bekend ter aanduiding van een lummel of een lomperik en mogelijk zo ook als bijnaam op nakomelingen overgegaan (en vervolgens een familienaam geworden). Maar bij een groot deel van de naamdragers zal de naam evenals de naamsvorm Van der Kloot naar een woonplek verwijzen die als (De) Kloot bekend staat of een huis waar '...

2020-04-07

kloot

kloot - Zelfstandignaamwoord 1. kluit, klomp, klont bijv. aardkloot 2. bal, kogel (-> klootschieten) 3. (vulgair) vervelende kerel 4. (vulgair) zaadbal, teelbal, testikel kloot - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van kloten 2. gebiedenwijs van kloten Synoniemen bal, bol, kogel

2020-04-07

kloot

(de; kloten) AL spreektaal - teelbal; naar de kloten zijn, kapot zitten, zijn; zijn kloten afdraaien, zijn patatten afdraaien, zich afbeulen, diep (moeten) gaan, zich opofferen (voor een andere renner); hij zat met afgedraaide kloten op de fiets, hij zat helemaal stuk, erdoorheen; met iemands kloten spelen, of. iem. een kloot aftrekken of afdraaien, iem. tegenwerken. iem. een kunstje flikken, belazeren; de kloten vol hebben, vol doping zitten. • Renners gebruiken het woord ‘voeten’ wanneer zij v...

2020-04-07

Kloot

KLOOT, m. (-en), (verouderend) massieve bol, kogel: aardkloot, hemelkloot; (gew.) een langwerpig ronde bal, die over den grond wordt gerold; (fig.) de kloot rolt nog, de zaak is nog niet afgeloopen; (scheepst.) ronde knop op de , toppen der bramstengen, van schijfgaten voorzien, waardoor de vlaggelijn geschoren wordt: kloot van den voortop, den grooten top op den kruistop; (ontl.) (plat) teelbal; dat veeg ik aan mijn klooien, daar bekommer ik mij niet om (Zuidn.) naar de klooien zijn, dood z...

2020-04-07

kloot

kloot - zelfstandig naamwoord 1. rond voorwerp voor spel en sport ♢ in Twente doen ze aan klootschieten 2. mannelijke geslachtsklier die de zaadcellen maakt en opslaat ♢ hij kreeg een schop tegen zijn kloten (grove uitdrukking) 1. met de kloten voor het blok zitten [in een situatie zijn waaraa...

2020-04-07

Kloot

Kloot - Een platte ronde houten schijf boven op den top van een mast of steng, waarin de donderpen is geschroefd. (Zie DONDERPEN). Is gewoonlijk voorzien van een paar schijfgaten met schijfjes voor vlaggelijnen.

2020-04-07

kloot

vervelende, saaie, onaangename vent. In oude kluchten wordt dit woord veelal in samenstellingen aangetroffen: een arme, domme, saaie enz. kloot. Kloot, (stud.), vervelend, onaangenaam of onbeduidend mensch. (Taco De Beer & Dr. E. Laurillard, Woordenschat, 1899) Ofwel zijt gij een geslepen leugeneer, ofwel zijt gij de onnoozelste kloot die hier ooit in den amigo gezeten heeft. (Ernest Claes, Kobeke, 1933) Nu rest hem het isolement, weg van de domme kloten. (Vrij Nederland, 30/08/200...

2020-04-07

Kloot

Kloot - 1. Afgeronde schijf boven op een mast geplaatst, veelal met een of twee ingelaten schijfjes voor vlaggelijnen. 2. Versiering boven scheerhout bij sommige ronde- en platbodemjachten. 3. Ronde houten kraal met een gat die om een rakband rolt. Deze rakband moet van zodanige diameter zijn, dat de kraal er zonder moeite omheen kan rollen, dit om snel hijsen van de zeilen te bespoedigen. De uitdrukking 'van kiel tot kloot’ betekent: van top tot teen.

2020-04-07

kloot

De verwensing dat hij naar de kloten loopt! geeft uitdrukking aan een wens of verlangen van de spreker. Je kunt van mijn part naar de kloten lopen drukt afkeer en minachting uit, getuige ook de betekenis ‘bekijk het maar, je kunt me wat’. Hetzelfde geldt voor kus(t) mijn kloten!; je kunt mijn kloten kussen! en voor krijg de krampen inje/uw kloten!, een verwensing die vooral in Vlaanderen veel gebruikt wordt. Voor Mechelen werd nog opgegeven mijn kloten...

2020-04-07

kloot

kloot - teelbal; eig. ‘bal, bol’. Den Dief ter aerden smijtende, treckt hem met syn Beurs voort, ende en weet niet hoe dat hy hem beyde de clooten niet af en trock, Hist. oft Pracktycke d. Dieven 483 [1645]. Wanneer mijn lid in volle grootte zich als een muildierlid gaat stalen, betast mijn lief mijn beide kloten liever dan paternosterkralen, VAN ALTENA 191 [1967].Hierbij: klootzak, balzak. 'T is een Meyt met een Jongman ... Kees, Kees, hoe speetje met de klootsack!, BURGHOORN....