2020-01-26

Klinisch

Klinisch - betreft (het veranderen van) abnormaal, afwijkend of problematisch gedrag.

2020-01-26

klinisch

geneeskundig, vooral in verband met bedlegerige zieken; ~e les, v. geneeskundige les bij het ziekbed; ~e school, v. school, waar men de ziekten aan het ziekbed zelf leert kennen.

2020-01-26

klinisch

klinisch - geneeskundig ten opzichte van bedlegerige zieken; „klinische les”: medische lessen aan ’t ziekbed; „klinische school”: inrichtingen om ziekten te bestudeeren van zieken.

2020-01-26

klinisch

klinisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kli-nies 1. wat met een kliniek te maken heeft ♢ de klinische praktijk is dat deze ziekte genezen kan worden 1. klinisch dood zijn [geen hartslag en ademhaling meer hebben] 2. afstandelijk, zonder emoties ♢ zijn aanpak is nogal...

2020-01-26

klinisch

klinisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. (medisch) direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar 2. betreffende patiëntenonderzoek 3. betreffende een kliniek 4. afstandelijk Woordherkomst afgeleid van kliniek met het achtervoegsel -isch

2020-01-26

Klinisch

betreft (het veranderen van) abnormaal, afwijkend of problematisch gedrag.

2018-05-03

Redeneren, klinisch

Het cognitieve proces dat zorgprofessionals gebruiken wanneer ze de gegevens over de patiënt beoordelen en analyseren met als doel behandeling en/of zorg te plannen en uit te voeren om positieve patiëntresultaten te bereiken.

2018-05-03

Klinisch pad

Ook: zorgpad. Een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinaire en interprofessionele team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie; concretisering van een zorgprogramma, met als doel: kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren, b.v. in de vorm van multidisciplinaire zorg-/behandelplannen per diagnose, gekoppeld aan een tijdpad, waarvan de gewenste effecten (‘outcomes’) gedefinieerd en evidence ba...

2018-05-03

Klinisch redeneren

Het cognitieve proces dat zorgprofessionals gebruiken wanneer ze de gegevens over de patiënt beoordelen en analyseren met als doel behandeling en/of zorg te plannen en uit te voeren om positieve patiëntresultaten te bereiken.

2016-12-31

Laboratoriumtrombosedienst

Een onderdeel van een artsenlaboratorium of een klinisch chemisch laboratorium gericht op specifieke tromboseactiviteiten.

2018-05-03

CPM

Critical Path Method, voorbeeld van een klinisch pad (zie aldaar).

2018-05-03

Program Evaluation and Review Technique (PERT)

Voorbeeld van een klinisch pad. Een klinisch pad is een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinaire en interprofessionele team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie.

2018-01-09

Medische begeleiding

Medische begeleiding houdt in het gebruik van vragenlijsten, biologische effectmonitoring, klinisch onderzoek en andere relevante onderzoeksmethodes.

2018-05-03

PERT

Program Evaluation and Review Technique, voorbeeld van een klinisch pad. Een klinisch pad is een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinaire en interprofessionele team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie.

2019-06-08

zorgverlener

zorgverlener - Algemene term voor organisaties en mensen die zich beroepshalve bezighouden met gezondheid en geneeskunde. In een bepaalde regio of gemeenschap kan de term wettelijk gereserveerd zijn voor artsen, osteopaten, chiropodisten, tandartsen, chiropractors, klinisch psychologen, opticiens, verpleegkundigen, vroedvrouwen, klinisch sociaal werkers met bevoegdheid voor medische behandeling, of andere gedefinieerde specialismen.

2019-09-18

Kraamverzorgster

Vrouwelijk beroep voor de verpleging van kraamvrouw en kind. Vooropleiding: minstens 7e klasse school L.O. Opleidingsduur: 11/2 jaar, waarvan minstens 6 maanden klinisch en de rest in de wijk. Het eindexamen, met staatsdiploma, afgenomen onder toezicht van een rijksgedelegeerde, geeft recht op het dragen van een insigne. Opleidingsscholen in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Heerlen (Kath.), Rotterdam, Dordrecht, Ginneken (Kath.). Zie verder ➝ Verpleegster (sub Opleiding).Haije.

2017-12-12

Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie

Sommige patiënten hebben baat bij de intraveneuze aanvulling van AAT. AAT is een protease-inhibitor uit de familie van de serpines en wordt beschouwd als de klinisch belangrijkste protease-inhibitor. In de acute fase van een ontstekingsreactie is een verdere stijging van de hoeveelheid protease-inhibitor noodzakelijk om de schade te beperken die door de geactiveerde neutrofiele granulocyten en hun vrijgestelde enzymen kunnen veroorzaakt worden. De aanwezigheid van AAT beschermt de longen van e...

2019-06-06

butobarbital

butobarbital - o., een slaapmiddel uit de barbituraatgroep met als klinisch gewenste werking: vrij snel inslapen en redelijk lang doorslapen (5—8 uren); staat ongeveer gelijk met pentobarbital.

2018-05-03

Verpleegkundig redeneren

Betere benaming binnen het vak verpleegkunde voor klinisch redeneren omdat verpleegkundigen, vanuit hun eigen vakgebied, andere aspecten in hun redeneerproces mee zullen nemen dan b.v. artsen (die vanuit een klinische blik redeneren).

2018-05-03

Redeneren, verpleegkundig

Betere benaming binnen het vak verpleegkunde voor klinisch redeneren omdat verpleegkundigen, vanuit hun eigen vakgebied, andere aspecten in hun redeneerproces mee zullen nemen dan b.v. artsen (die vanuit een klinische blik redeneren).