Wat is de betekenis van Klimaat?

2024-02-29
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

klimaat

Het begrip klimaat heeft 3 verschillende betekenissen: 1) gemiddelde weerstoestand. gemiddelde gesteldheid van de lucht en het weer over een periode van minimaal 30 jaar; gemiddelde weerstoestand. 2) luchtgesteldheid in een binnenruimte. luchtgesteldheid in een binnenruimte, onder andere bepaald door temperatuur en vochtigheidsgraad;...

2024-02-29
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Klimaat

Het klimaat wordt bepaald door de gemiddelde omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, neerslag en zonneschijn in een plaats, gebied of streek gedurende een periode van 30 jaar. Het klimaat wordt bepaald door verschillende factoren. De ligging van het gebied op de aarde, de aanwezige zeeën en de hoogte van het gebied spelen de grootste rol. D...

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

klimaat

klimaat - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde) (meteorologie) de gemiddelde natuurlijke gesteldheid van de lucht en het weer in een gebied op een planeet Wij hebben op aarde een leefbaar klimaat. 2. aanwezige toestand, geheel van omstandigheden In deze onder...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

klimaat

klimaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: kli-maat 1. het soort weer dat bij een land of streek hoort ♢ we wonen in een land met een regenachtig klimaat Zelfstandig naamwoord: kli-maat het klimaat ...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Begrippenlijst toerisme

Digischool (2010)

Klimaat

Het klimaat is de gemiddelde weersgesteldheid in een gebied gemeten over een lange periode. Meestal over dertig à veertig jaar. Men kent verschillende klimaten, o.a. een zeeklimaat, landklimaat of Middellandse Zeeklimaat.

2024-02-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Klimaat

[Fr. climat, van Gr. klima = helling van de aarde naar de hemelpolen, hemelstreek, klimaat, van klinein = neigen, doen overhellen] de normale gemiddelde weersgesteldheid van een bep. streek; (fig.) sfeer.

2024-02-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Klimaat

gemiddelde weersgesteldheid

2024-02-29
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Klimaat

Onder klimaat wordt verstaan het geheel der atmosferische toestanden en verschijnselen, die zich in een bepaald gebied over een lange periode voordoen. Het klimaat wordt vaak beschreven met de gemiddelden van de verschillende grootheden, maar ook de statistiek van de afwijkingen die van deze gemiddelden voorkomen behoort tot een volledige klimaatbe...

2024-02-29
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Klimaat

Zie➝ Natuur 1.2.4.

2024-02-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

klimaat

klimaat - De atmosferische variaties op een specifieke geografische locatie op langere termijn. Gebruik 'weer' voor de atmosferische toestand op korte termijn.

2024-02-29
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

klimaat

gemiddelde weer in de onderste tientallen meters van de troposfeer in een bepaald gebied. Om het klimaat nauwkeurig te beschrijven is een lange betrouwbare reeks van waarnemingen nodig. Meestal gaat men hierbij uit van de volgende meteorologische grootheden: luchttemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, neerslag, zicht, bewolkings...

2024-02-29
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

KLIMAAT

Onder het klimaat op een bepaalde plaats verstaat men het geheel der toestanden en verschijnselen in de atmosfeer die zich gedurende een lang tijdperk voordoen. Het klimaat wordt gekarakteriseerd door gemiddelden van atmosferische grootheden en ook door de frequentie waarmede de waarden (in het bijzonder de extremen) van deze grootheden voorkomen e...

2024-02-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Klimaat

de toestand van de atmosfeer gedurende een lange tijd in een groot gebied. Men onderscheidt tropische, gematigde en polaire klimaten, en daarbij nog zee- en landklimaten.

2024-02-29
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Klimaat

is het totaal van de voor een bepaald jaargetijde en een bepaalde plaats toonaangevende weersomstandigheden en stralingsverhoudingen. Is over het geheel genomen afhankelijk van de geografische breedte, de ligging ten opzichte van de grote zeeën en landmassa’s (vastelanden), van de hoogte boven de zeespiegel, de positie ten opzichte van d...

2024-02-29
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

KLIMAAT

zie Weer.

2024-02-29
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

klimaat

gemiddelde toestand van de atmofseer in een bepaald (groot) gebied gedurende een bepaalde periode (minstens 20 jaar), vooral wat betreft temperatuur, hoeveelheid neerslag en vochtigheid.

2024-02-29
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

klimaat

gemiddelde lug- en weergesteldheid van ‘n land.

2024-02-29
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

KLIMAAT

De wetenschappelijke belangstelling voor het K. is al oud; er zijn aantekeningen over temperatuur, barometerstand, wind, neerslag en luchtgesteldheid van de Franeker hoogleraren R. Andala (1709-12) en J. H. van Swinden (1771-89). Een plan van de Fr. Akademy om met het K.N.M.I. het K. uitvoerig te beschrijven is afgestuit op gebrek aan langdurige w...

2024-02-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Klimaat

In tegenstelling mei het weer, dat van dag tot dag wisselt, verstaat men onder k. het algemene, regelmatige en blijvende in de meteorologische verschijnselen. Geheel onveranderlijk is echter ook het k. niet, er zijn klimaatschommelingen van kortere of langere duur. Daarom is in 1935 door de Internationale Meteorologische Organisatie de volgende oms...

2024-02-29
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Klimaat

een soms zeer belangrijke factor bij het ontstaan van ziekte, mede door zijn invloed op ziektekiemen, voedsel, voedingsgewoonten en levenswijze. zie ook airconditioning.